над 400 000 пъстърви

за три години и продължаваме...

Обществено обсъждане за ВЕЦ Своде

Здравейте,
Във връзка с обявата за провеждане на обществено обсъждане по приемане на изготвен ОВОС за МВЕЦ "Своде", земл. на с. Своде, нашият приятел, г-н Димитър Куманов от Сдружение Балканка, е изготвил становище във връзка с въпросния ОВОС. Мисля, добър пример за гражданска позиция. Само ще цитирам едно нещо, а именно, Закона за водите:
Чл. 118ж. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия:
.......................
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5;
5. когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а;
Чл. 119а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Зоните за защита на водите са:
...............
5. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
Следователно ново разрешително за водовземане/ползване по ЗВ не би могло да бъде издадено.
Приканваме повече хора да се отзоват на общественото обсъждане. Ако някой няма транспорт, а иска и има възможност да се включи, да ни пише, по нашите коли вероятно ще има място.

<

magRep home

Legen-dairy

All our dairy products come from organic farmers.

Coffeelicious

We invite you to our free espresso tasting, every last sunday of the month at 5pm. Register here.

Адрес

  • бул. "Александър Малинов" 87
    гр. София, п.к.1715

Контакт

  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време

Пн-Пт 09:00 - 20:00
Сб-Нд на реката

Следете ни