mark

Становище от сдружение Балканка относно предложени промени в ЗИД на ЗВ от н.п. Албена Симеонова и група народни представители и против предложени промени в ЗИД на ЗВ от н.п. Младен Шишков и група народни представители

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в прикаченото писмо да се запознаете със становище относно нов, прекрасен ЗИД на ЗВ.

Надяваме се и очакваме подкрепа от страна на МОСВ по темата.

Също така моля, при разглеждането за първо гласуване на процесния ЗИД на ЗВ в КОСВ, да бъдем поканени на заседанието на комисията, когато то ще се състои. Контактите ни са посочени в самото писмо.

Ако намерите за подходящо, на заседанието бихме могли да Ви покажем ГИС системата на МОСВ за мониторинг и управление на водите в подкрепа на тезата ни.

За целта трябва да има мултимедия и достъп до интернет. Времетраене не повече от пет минути.

Алтернативно, можете просто да ни повярвате.

Моля, от КОСВ и от МОСВ да ни изпратят входящи номера.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации