295642633 3182842631938372 412962067730318340 n

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до БДИБР относно ПСОВ Първомай

| | |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомяваме, че вчера, на 22.07.2022 – петък – от отдела за контрол на сдружението беше извършена повторна проверка на ситуационната обстановка около ПСОВ Първомай.

Повторната проверка извършихме след като на 11.07.2022г. изпратихме сигнал до БДИБР във връзка със замърсяване на река Мечка при вливането й в Марица. Самото замърсяване пристигаше непосредствено преди вливането от притокяа на Мечка – Дому дере.

След сигнала ни получихме от БДИБР писмо, в което любезно ни уведомяват, че за отпадъчните води отговаряла РИОСВ Пловдив,

Която,

от своя страна в друго писмо ни уведомява любезно, че преди нашия сигнал, тоест по друг сигнал са извършили проверка още на 30.06.2022г. и са установили, че някаква канализация е скъсана и до ПСОВ достигат много по-малко мръсни води, което е хубаво или поне не е лошо.

Като изказваме благодарност на двете учереждения за положените усилия по сигнала ни, се налага да споделим, че за разлика от самите тях, ние таим известни колебания, че на територията на ИБРБУ има дори една чисто нова ПСОВ, която да пречиства каквото и да било, нали така?

ПСОВ Първомай е нова и ведно с новата канализация е струвала на европейския данъкоплатец – тоест включително и на нас, и на Вас – 36 милиона лева, откраднати, разбира се, по ОПОС. За това можете да се убедите от следния линк:

https://gradat.bg/news/2014/09/04/2374463_startira_izgrajdaneto_na_moderna_prechistvatelna

И така,

Резултатите от проверката ни показват, че в канала, който тече от новата и модерна ПСОВ и се влива директно в Марица, тече Нещо  с характер на невъобразима Смрад.

За Нещото можете да се убедите, за съжаление без Смрадта, от следните видеоклипове:

Отбелязва се също така, че никъде в кореспонденцията от БДИБР и/или РИОСВ Пловдив не се забелязва да е било проверено дали Туй, що изтича от чисто новата ПСОВ, отговаря на Онуй за емисионните норми от разрешителното за заустване на отпадъчните води, издадено от процесната БДИБР.

Сега, на нас не ни е известно кое от двете учереждения би следвало да извърши проверка и на Туй, което изтича под ПСОВ, затова в никакъв случай не настояваме да го проверяват, а по-скоро обратното!

36 милиона лева и резултатът е НУЛА, тоест, не само e НУЛА, ами преди новата канализационна система с новата ПСОВ, ситуацията със септични ями беше много по-добре, както навсякъде другаде на територията на БДИБР.

И ситуацията е едно към едно същата на новата ПСОВ на Стамболийски, а за Душанци да не говорим въобще. Там първият ни сигнал е от началото на 2016 година и после има поне още ПЕТ сигнала през годините…

Във връзка с горното Ви уведомявам, че ние от доста време събираме информация за новите неработещи ПСОВ, но тепърва започваме да го правим целенасочено.

Ако ни позволите да споделим, Идеята е този път жалбата до ЕК да бъде изпратена не само до ГД Околна Среда, НО и на Прокуратурата на ЕС, вярвам, сещате се защо.

Страхуваме се, че това наше действие може да доведе до пълно спиране паричките по ОПОС, да не говорим за връщането на парите за водните цикли, защото и без това всички нови ПСОВ са двойно преоразмерени с цел измама и кражба на средства, НО Вие не бързайте да извършвате проверки, камо ли да накарате бенефициентите да започнат да използват новите си ПСОВ по предназначение. Наистина няма за къде да се бърза.

Прочее, уведомяваме също така БДИБР, че в спешен порядък ще възразим срещу тяхното Становище за допустимост досежно кражбата на баластра и от река Маданска, която, неизвестно защо, взе, че пресъхна в чест на устойчивото управление на водите от Ваша страна. Снимките от пресъхналата река също са прикачени с цел потенциално проучване на евентуалния неин хидроенергиен Потенциал, за да не пресъхва така…

Надяваме се все пак от БДИБР да не се вторачват в чакъла от снимките, който си седи най-безплатно в коритото на реката, защото ако решат да изкопаят и него, ще вземат да паднат подкопаните подпорни стени, точно както стана с „чистенето“ на коритото на Ерма в Трън, на територията на БДДР, за което имахме удоволствието също да ги предупреждаваме…

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации