Вец Ловеч 3

Сигнал за пресъхналата река Осъм

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам допълнение към сигнал подаден Ви от Сдружението в четвъртък вечер 27.10.2022г.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван….

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР като компетентна институция, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде.

Настоящият сигнал изпращаме и до РИОСВ – Плевен тъй като става въпрос за дейност, която се извършва изцяло в Защитена зона натура 2000.

Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 11 години ПУРБ-ове, след 14 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

ВЕЦ Камен рид
Координати на водохващането са: 43.007666,24.704666
Тъй като при подаването на първоначалния сигнал информацията беше оскъдна, решихме да проверим какво се случва на терен. Наши колеги провериха деривациите за ВЕЦ Камен Рид и ВЕЦ Ловеч. Това, което установихме е потресаващо. ВЕЦ Камен Рид отнема всичката вода на река Осъм и напълно пресушава реката след водохващането. След сградата на ВЕЦ-а обаче, водата се връща отново в коритото на реката. Въпреки, че посещението е при хипер маловодие се вижда, че цялото корито на реката е оводнено и със слабо течение.

С направеното наблюдение можете да се запознаете от снимките и видеата, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0122-dam/2022-10-29

ВЕЦ Ловеч

Посещението е при хипер маловодие. Всичката вода от реката се отклонява в деривацията. Реката функционира в подчинен режим. Ту пускат ВЕЦ-а и водата се появява, ту спират водата напълно, докато си изпълнят деривацията. 
Резултатът за реката в град Ловеч е видим от приложените снимки и видео материали: https://dams.reki.bg/0154-dam/2022-10-29

За съжаление, за пореден път ставаме свидетели на това до какво води дългогодишната практика на отсъствието на контролни органи по река Осъм. Ние сме подавали не веднъж сигнали за пресушаването на река Осъм от ВЕЦ Осъм, но до този момент, нищо не се е променило.

Молим от БДДР и РИОСВ – Плевен да извършите проверка и да ни информирате за предприетите действия!

Поздрави, 
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации