FB IMG 1655213143531

Сигнал за незаконно почистване коритото на река Огоста в град Монтана

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други „благородни“ инициативи, като например крадене на баластра облечено като „почистване на речното корито“; крадене на баластра от реките и крайречните местообитания представено като строителство на рибарници; изграждане на ВЕЦ-ове представени като рибарници и други подобни, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ, Ви информирам за следното: 

Вчера до нас достигна сигнал от разтревожени граждани, които явно нямат много вяра в институциите и се обръщат към нас. 

Знаем, че гражданите вчера направиха всичко възможно на място, за да информират когото трябва за започналото „почистване“ на коритото на река Огоста в град Монтана, като знаем също така, че следобед е извършена проверка от служители на БДДР, които са потвърдили, че дейностите се извършват без съгласуване с компетентните институции, по настояване на Кмета.

Уведомяваме Ви, че днес дейността продължава, като съгласуването все така липсва, а за спазване на срокове и дума не може да става …. Освен това, извършваните дейности увеличават риска от наводнение за населените места по-надолу, но това е една малка подробност.

Тъй като за нас законите трябва да се спазват и реките не са просто една строителна площадка, като каквато сме чували да бъдат определяни, а река Огоста в град Монтана е река, която последната година донесе световна слава на България с големите пъстърви, които обитават реката и всичко това беше постигнато изцяло с доброволните усилия на гражданите, а Не на институциите! Освен това река Огоста е включена в зона, където риболовът се извършва приоритетно и само в режим „хвани и пусни“ за балканските пъстърви и това е река, която последните 3 години изигра огромна роля в популяризирането на тази практика у нас, като това донесе множество приходи и за местната общност, където хотелите се пълнят, ресторантите също – от риболовци. Считаме, че отношението, което Държавата в лицето на кмета проявява е повече от лицемерно.

Като заявяваме, че дейностите, които се извършват и са свързани с така нар. почистване на реката във връзка с намаляване риска от наводнения, трябва да са преминали съответните съгласувателни процедури, каквито вчера стана ясно, че не са провеждани; и като имаме предвид, че това трябва да става при ясно спазване на действащ ПУРБ и във връзка с допустимите дейности по чл.140 от ЗВ и в съответствие със забраните по чл. 143 от ЗВ и като приложим вече негативната практика, при която например, след едно подобно почистване подпорна стена в град Трън на река Ерма се срути, тъй като не беше оценено, че всъщност най-добрият буфер при висока вълна са всъщност консолидирани речни наноси, ние определяме започналите дейности като едно мародерство срещу дивата природа, което трябва моментално да спре. От видеата се вижда безразборно газене в реката на тежка механизирана техника(последното видео е от днес, a другите от вчера)! Това няма как да се приеме като работа по утвърдена схема с мисъл към опазване на околната среда и за пореден път сме свидетели, че преценката за това какво да се изземе, какво да се отсече и „почисти“ е оставено на волята на компетентния Багерист.

Поздрави,
Иван Пандъков 
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации