1

Незаконни дейности в коритото на река Кладнишка – развитие

| |

Поредната българска река е разкопана и превърната в лунен пейзаж. Басейнова дирекция Западно-Беломорски район е установила множество нарушения. Топката се прехвърля между институциите и се пишат само предписания. Докога няма да има наказани за посегателството над българските реки?

След подадени от загрижени граждани до нас сигнали за незаконно изграден басейн в коритото на река Кладнишка, една от най-красивите Витошки реки, проведохме редица справки с регистрите, където не открихме нищо. Басейните бяха локализирани през сателит и беше изпратен сигнал на 26.08.2022г. до компетентните институции.

Със сигнала можете да се запознаете по-подробно от следния линк: Виж

Първият отговор на Басейнова дирекция Западно-Беломорски район дойде на 21.09.2022г. и в него ни информират, че са установени множество нарушения(разкопаване на острови, забентвания на реката, брегоукрепителни дейности без разрешителни), но за съжаление от сигнала не става ясно дали това ще доведе до някакви по-сериозни последствия за извършителя.

БДЗБР изпращат и още едно писмо освен до нас и до областния управител на Област Перник и до кметът на Община Перник за предоставяне на информация в рамките на тяхната компетентност:

Не бяхме доволни от резултатът до тук и направихме коментар до БДЗБР. В него информираме, че за извършените дейности се държи наказателна отговорност по чл. 353ж от НК. Очевидно собственикът на имотите е действал с размах без да си проведе каквито и да било процедури по отношение на ЗООС и ЗВ.
Дори за оформянето и укрепването на бреговете е необходимо разрешително за ползване и проведени процедури.
От посещението не стана ясно дали се наблюдават следи от изсечени местообитания от елша, с които реката изобилства и което е приоритетно местообитание по ЗБР и Директивата за хабитатите, увреждането на което е наказуемо по чл. 278в от НК.

Последва отговор от БДЗБР, че това предстои да се случи след получаване на цялата информация и в законоустановените срокове.

Междувременно беше получен отговор от Агенцията по кадастър във връзка с отправено искане до тях от БДЗБР за внасянето на изменение в кадастъра и правилното отразяване на частните имоти и имота на реката по смисъла на ЗВ. Отговорът на Агенцията не изненадва никого, тъй като в действителност, видно и от отговорът им, на тях не им е вменено законово да извършват актуализации на кадастър, освен, ако не е внесен проект от правоспособно лице по ЗКИР. Т.е. те не смятат да правят нищо на този етап.

Така на 07.10.2022г. получихме ново известие от БДЗБР. От него става ясно, че БДЗБР ще отправи препоръки към собственика на имота за внасяне на изменения в Агенцията по кадастър като заинтересовано лице, съгласно и указанията на самата Агенция.
И всичко щеше да е прекрасно, но вече 2 месеца след подадения сигнал и след като се установиха всички дейности от страна на БДЗБР санкционирани няма, има само указания и се разменят едни писма. А всички тези дела трябваше да са съпроводени с реалния контрол, който трябва да се упражнява. Защото тези частни имоти край реките са една огромна престъпна пробойна, в която са намесени общините, купувачи, продавачи и всеки се чувства, че нищо не може да бъде направено. Камо ли пък в Делта Хил някой да ти потърси отговорност …

Не е ясно защо продължават да се пишат фермани по темата, при положение, че при посещението са установили брегоукрепване и забентване на водно течение без да са издавали разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Няма и разрешително за строеж. Реката била преминавала през имота съгласно кадастъра. И какво? Това какво променя?
Поредната българска река превърната в лунен пейзаж, а БДЗБР се чуди дали са имали право или не? Първо този частен имот се води ливада по кадастър, а там виждаме построени басейни и къщи. Второ няма никакво значение дали е актуализиран кадастъра. Собственикът на имота къде е спал, че не е потърсил обезщетение и изменение на границите, както е по закон? Или е било по-лесно да се викне багериста и да си „оправим пейзажа“, както на нас ни харесва. Докато не се налагат санкции на извършителите, ще продължи да властва „компетентния багерист“!

Продължаваме да следим казуса и да ви информираме за предприетите от институциите действия.

Подобни публикации