turski potok

Колко незаконен би могъл да бъде Турски поток?

| | |

При положение че пресичането на река Вит и съсипването на коритото и бреговете й са в тежко нарушение на Закона за водите и на ПУРБ 2016-2021 на Дунавски район, а Разрешението за ползване на Потока, № СТ-05-1090 от 13.12.2020 на началника на ДНСК, представлява документ с невярно съдържание, нарочно фалшифициран, за да може Потокът да бъде узаконен, отговорът е – Турски поток Е много незаконен, с фалшиви документи за въвеждането му в експлоатация, съставени с участието на Басейнова Плевен под вещото ръководство на директора й – небезизвестния Петър Димитров.

turski potok 2

Историята:
Турски поток е предвидено да премине под река Вит по метода с Хоризонтално Насочено Сондиране и така е оценен в рамките на процедурата по ОВОС. Методът е с хоризонтално пробиване под коритото на реката и прекарване на тръбата, без да се засягат бреговете и коритото въобще. Обаче, при този метод се използва бентонит под налягане и нито проектантите, нито гениите от Басейновата се сещат, че районът е карстов и бентонитът преминава през карста цели Три Километра, и задръства водоснабдителна система Крушовица за собствения им град Плевен

Тогава се решава да се копае директно през реката по открит, траншеен метод. За целта се изсича крайбрежната растителност, реката се прегражда с дига и багерите разорават дъното, превръщайки района в Лунен Пейзаж, а всичките тези работи са забранени от Закона за Водите и от ПУРБ. Прочее, въобще не се разглежда методът „Direct pipe“, който е най-щадящ, понеже няма време, пък и на Кой ли му пука за някаква си река…

С цел да си спасим реката от зловещия директор на зловещата БДДР, ние обжалваме тяхното разрешително за ползване на река Вит и това разрешително Не Влиза в Сила. Разбира се, това не спира нито строителите, нито директора на БДДР, И реката е преградена и разорана още докато делото срещу разрешителното едва е започнало.
Самото дело в Адм. съд София град е отделна дълга история, при която 6 /шест/ вещи лица отказаха да пишат експертиза срещу Булгартрансгаз, НО в решението на съда, с което се отхвърля жалбата ни, като мотив е казано, че така или иначе реката не била разорана, ами бил използван методът с насочено сондиране. Така било написано в Разрешението за ползване на Потока, № СТ-05-1090 от 13.12.2020 на началника на ДНСК, както и в Акт образец 16 за установяване годността на строежаааа….

В приемателните комисии за подобен род обекти винаги участват представители на Басейновата и те много добре са знаели, че в актовете се съдържа Явна Лъжа. Същото са знаели и строителите, и надзорната фирма, и представителите на РИОСВ, на ДНСК и т.н. и т.н., защото следите от разораването си седят и в момента на река Вит! Че реката я разораха се вижда много добре от прикачения репортаж на БТВ, който показва и дигата през реката, и багерите, и изкопите. Следователно, всичките съучастници са подписали фалшив документ с невярно съдържание, за което ние сега ще ги дадем на прокуратурата за пореден път. По този начин директорът на Басейновата – Петър Димитров – поставя световен рекорд, понеже прокуратурата ще го разследва за четвърти път.

Понастоящем реката е премината с открит траншеен изкоп, с разорани и изсечени брегове, които могат да се видят на местопрестъплението. За това преминаване разрешителното не е влязло в сила и досега, тъй като ние сме обжалвали решението на Адм. съд София град пред ВАС. Вчера беше заседанието по делото, което най-вероятно ще го загубим, защото няма как да спечелиш дело срещу цялата държавна Мафия, начело с Булгартрансгаз.

НО, въпреки всичко, Турски поток е пуснат с фалшиви документи за въвеждане в експлоатация и това е безспорен факт. Прочее, впоследствие Ревизоро уволни директора на Басейновата и той незабавно беше назначен на работа при главния изпълнител на Турски поток – Аркад. За заслуги, най-вероятно…

После новото ръководство на МОСВ от Правителството на Промяната Го назначи отново за директор на Басейновата и упорито продължава да го държи! Пак за заслуги със сигурност – и минали, и бъдещи. Добрата стара Промяна, в която действащите лица са си същите, а Борбата с Корупцията е символична и симптоматична!

Така че – Турски поток Е пуснат официално в експлоатация с фалшифицирани документи, а главните действащи лица в измамата са все още на свобода, че и продължават да управляват водите все тъй успешно…

И ето в потвърждение репортажа на БТВ, който показва как реката беше размазана, а водата на Плевен – съсипана.
Приятно гледане:

Подобни публикации