normal reproduction high resolution

Жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията относно актуализцията на ПУРБ и ПУРН

|

На 11.06.2022г. беше изпратена жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията на ЕС от страна на министерсвто на околоната среда и водите.

Основания:

Закъснение на най-важните стратегически документи в сектора – актуализираните ПУРБ и ПУРН 2022-2027, които трябваше да са влезли в сила в края на 2021,а в най-добрия случай ще влязат в сила чааак в края на 2023. Подчертаваме, че настоящото р-во на МОСВ няма вина за закъснението, обаче носи основна вина за следния повод:

Мълчаливият отказ на МОСВ да актуализира и публикува нови графици за изготвянето на тези планове. Този техен отказ от действие представлява грубо нарушение на административната процедура. И по-специално на член 14, параграф 1 а) от Рамковата Директива за Водите. Липсата на актуални графици ще превърне плановете в купове непотребна хартия, за която са похарчени общо над 30 милиона лева, защото всеки български съд ще отмени всяка мярка от ПУРБ и ПУРН, когато тя бъде обжалвана, само заради нарушенията на процедурата. Който не вярва – да пита Трънчани как бяха отменени едни мерки, включени в ПУРБ 2016-2021 специално заради мината в Трън в едни по-добри времена на М-вото. Тричленен състав на ВАС потвърди тяхната целе- и законосъобразност, но петчленен състав на ВАС ги отмени само заради нарушение на процедурата!

И така, жалбата беше изпратена вчера до ГД Околна среда на ЕК, които, за разлика от националния Орган по прилагането на РДВ, в нито един момент досега не са си позволявали да си помислят, че нямаме правен интерес, просто защото са добре запознати с Орхуската Конвенция, за разлика от националния Орган по прилагането на РДВ.

Страхуваме се, че нарушението от страна на МОСВ е с потенциал да породи нова наказателна процедура срещу страната ни, но Ние им дадохме всички шансове, писахме им обръщения, предложения, сигнали, молби, жалби, прошения и т.н., настоявахме за тези графици при обществените обсъждания на междинните прегледи на плановете…, но за жалост не бе обърнато внимание!

Да се чете само от хора и организации, които имат правен интерес десетките милиони за тези планове да не отидат на кино!

Приятно четене:


Подобни публикации