mark

Допълнен сигнал от сдружение Балканка до президента, омбудсмана и ДАНС относно позаметената криза за вода в Своге

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, затлачването на язовири в Пояс I на СОЗ с кал и други произведения на изкуството на храносмилането, както и проблемите със замърсяването на реките в трансграничен контекст, в които България е както страна на произход в някои случаи, така и засегната страна в други,

…и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно…

Моля получателите и най-вече ДАНС да се запознаят с настоящия разширен доклад, в който представяме данни за определени действия и бездействия на държавни органи, с характер на неправомерни състави по няколко члена от НК, които ще посочим изрично, да не би ДАНС да ги пропуснат по една или друга причина.

И така, ето пълно хронологично описание на случая с Катастрофата за питейна вода в Своге и пресъхването на Искрецка река.

1.      На 15.08.2022г. – понеделник Искецка пресъхва и питейната вода изчезва. Обявено е частично бедствено положение в община Своге.

2.     На 16.08.2022г.  в изявление по БНР заместник кмет Валентин Михайлов заявява следното:

Сега не можем да коментираме със сигурност каква е причината, въпреки че тука около нас има така, известна проявена потивоземетръсна активност, все още правим обходи, все още събираме информация…

https://bnr.bg/post/101691337/chastichno-bedstveno-polojenie-e-obaveno-snoshti-v-grad-svoge-i-okolnite-sela

3.     Пак на 16.08.2022г. – вторник в обедните новини на БНР е цитиран представител на сдружение Балканка, който заявява, че пресъхването на Искрецка се дължи на кражбата на вода от страна на НЕК ЕАД чрез канал Искрецки на каскадата Петрохан, поради пресушаване на Студената река, която потъва в понор на Петроханското плато и извира долу при пещерата, тоест тя е един от основните източници на вода за Искрецката река. Привечер са качени във фейсбук снимки и клипове от пресъхналата Студена река и от едно от водохващанията на канала Искрецки на същата река, което не изпуска нито една капка вода в реката,  в тежко нарушение на Закона за водите.

4.     На 17.08.2022г. –  сряда представител на сдружение Балканка пусна сигнал на зеления телефон на Басейнова Плевен с искане за проверка. Привечер пуснахме и сигнал до всички „компетентни“ държавни органи, като прикачихме снимките и видеоклиповете от предния ден. За всеки случай – ето ги пак на следния линк:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2022-08-16

5.     Пак на 17.08.2022г. –  сряда гл. комисар Николов е чул за проблема с каскадата Петрохан, извършил е проверка и е разпоредил водата в Студената река да се пусне:

https://bntnews.bg/news/nikolai-nikolov-vodohvashtaneto-ot-petrohan-shte-bade-nasocheno-kam-selo-iskrec-1204772news.html

6.     На 18.08.2022г. – четвъртък привечер водата в Искрецка бликна отново, около 24 часа след като беше пусната горе Студената река, за да стигне до понора си.

https://bntnews.bg/news/nikolai-nikolov-vodohvashtaneto-ot-petrohan-shte-bade-nasocheno-kam-selo-iskrec-1204772news.html

7.     На 19.08.2022г. – петък по БНР представител на Басейнова Плевен Румен Маринчев на въпроса за причините заявява следното: „Това е природно явление с карстовия извор в село Искрец, което се е наблюдавало, първите сведения са от 19-ти век, има такива и през 20-век, обвързани тогава с различни земетресения…“ Чуйте звуковия файл от 10:40 минута натам:

https://bnr.bg/horizont/post/101692931/gencho-genchev-situaciata-v-osemte-svishtovski-sela-ostava-kritichna?fbclid=IwAR0CS9ShYVBlmVUO9Nhip1MS7NGL8xJQULt9alOHL6P4zN92le5Ieam8OAA

8.    Пак на 19.08.2022г. – петък в репортаж на НОВА Тв от Департамента по сеизмология на ИГГГ БАН докладват, че никакви, даже и микро земетресения не е имало от един месец – НУЛА. От НЕК ЕАД се изявяват, че причините са „маловодие“ и т.н.  За разлика от г-н Маринчев от БДДР, тоя път МОСВ се волеизявява, че „вероятно“ било имало „запушване“, което се подкрепя и от една известна спелеоложка на твърде преклонна възраст за да е виждала пещера в последните 50 години- Мария Златкова, която я пее тая песен и от няколко дена по-рано:

https://nova.bg/news/view/2022/08/19/380032/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5/

Правни изводи:

1. Пресъхването на Искрецка се дължи на кражбата на вода от страна на НЕК ЕАД от реките по Петроханското плато, които захранват Искрецка с вода. Минималният допустим отток по ЗВ не е изпускан и това нещо можем да го потвърдим заедно с комисар Николов най-малко, както и със снимките и видеоклиповете по-горе, които можем да предоставим за проверка дали не са манипулирани.

За допълнително обяснение на причините молим, да се запознаете със следната научна публикация в Списание на Българско Геологическо Дружество – 1992г., с автори Паскалев, Бендерев и Шанов:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ISKREZKA_ALL.pdf

Оградили сме Ви най-важните неща, но и тук ще ги цитираме, да не би случайно да ги пропуснете:

Цитати /със съкращения/:

„62.4% от дебита се формират От Валежи, а 22% се формират от Понор, Крива, Студена, Воденична, Бежанлийска и Перачка бара, които изцяло се губят /понират/ във варовиците…

С индикаторни методи Е доказана Връзката между тези реки и Искрецките извори…

Останалите 15.6% се дължат на кондензационни процеси и преминаване на води от съседни райони…

…………………………………………

Малко приемлив е вариантът за запушване на карстовите каверни с обрушен глинест материал, като се имат предвид големият дебит на изворите и вероятно големите размери на карстовите каверни под земята…“

…………………………………………..

Край на цитатите

Обръщаме внимание, че Когато Няма Валежи, изброените горе реки са единствен източник за водата в Искрецка, заедно с водите от съседни райони – които НЕК също бяха пресушили напълно горе по водохващанията си на канала Сребърна Гински! И като са пресушени изброените по-горе реки, Няма Какво да захранва Искрецка!

Нещо повече – за кражбата на вода на платото има безспорни доказателства и свидетели, доказано е и Че пресушените горе реки захранват Искрецка, само ако текат,  докато за „срутвания“ няма Нищо – една кръгла, задраскана Нула, за земетресенията да не говорим въобще.

Предвид факта на обявеното бедствено положение в община Своге, по същество от гореизложеното следва, че от страна на НЕК ЕАД е извършен състав на престъпление по чл.350, алинея 2 от НК!

Във връзка с горното обръщаме специално внимание на ДАНС и че за да се извършва водовземане от водните обекти, пресичащи каналите на каскадата Петрохан, съгласно чл.44 от ЗВ е необходимо разрешително за водовземане, каквото нито НЕК ЕАД, нито някой друг притежава.

Ето Ви доказателство, да се посмеете малко с мъките и лъжите на замесените лица:

https://www.svobodnaevropa.bg/a/32019405.html?fbclid=IwAR0ZPCN7PW9slUao7-z85dgNCE-iGivP96AcmNRj56Zw26VdDp2UJI7dIcc

2. Нулевата реакция на замесените органи на МОСВ от самото начало – министри и ресорни заместници, да не говорим за Басейнова Плевен, представляват състав на престъпление по чл.282 от НК – неизпълнение на служебни задължения в особено тежък случай на бедствено положение! Ние ли трябваше да пускаме сигнал на зеления телефон два дена след катастрофата, или те трябваше да отидат моментално барабар с министъра си още на първия ден, за да проверят престъпниците от НЕК ЕАД, моля?

Хем БДДР и МОСВ много добре знаят какви ги вършат от НЕК горе на каналите за каскадата Петрохан, защото през годините сме им пускали СЕДЕМ сигнала, че НЕК не пускат ни капка вода на нито едно водохващане, на нито един канал!  И като им пуснахме сигнал за сегашната Катастрофа преди точно един месец, и досега няма ни звук, ни вопъл, ни стон от Басейновата! Нещо повече – лъжите за „природни“ явления на практика превръшат органите на МОСВ в съучастници и в основното престъпление – кражбата на водата!

3. Изявленията на „компетентните“ органи като г-на Маринчева от Басейнова Плевен, заместник кметове и от МОСВ за „земетресения“, както и впоследствие на МОСВ и разни напикани спелеолози за „срутвания“ и други природни явления означават, че е разпространена невярна информация за състоянието на компонентите на околната среда в условията на бедствено положение, а такива действия отговарят на състав на престъпление по чл.353а от НК.

4. Изказваме обосновано предположение и че водохващането на Студената река, показано на клиповете по-горе, е манипулирано от НЕК ЕАД по такъв начин, че водата изобщо да не преминава през решетката, ами да се излива директно в канала. Така няма никакъв шанс да се изпуска какъвто и да било „екологичен“ отток, дори и от НЕК да биха искали да изпускат каквото и да било.

Не можем да представим доказателство, НО на всички други водохващания на цялата каскада водата преминава през решетките, пък и иначе няма по-безсмислено монтирана решетка. Надяваме се ДАНС като зарежат кръстословиците и кройките си за малко, да извършат консултация със специалисти по хидротехника, както и проверка с оригиналните чертежи на водохващането, ако ги има. В случай на манипулация на водохващането, би бил налице неправомерен състав на престъпление по чл. 216а, от НК.

ИСКАНЕ:

Уважаеми колеги от ДАНС,

Надяваме се, че Вие съзнавате риска от „срутвания“, „земетресения“ и други „природни“ явления, които ще се случват при всяко маловодие от тука, натам, причинени от „природното явление“ НЕК ЕАД, в съучастие с другото „явление“- МОСВ, което е всичко друго, но не и природно!

Ако сега не бъдат наказани с цялата строгост на закона виновните лица, причинили бедственото положение в Своге, ведно с всички техни съучастници, изброени по-горе, то бедствията ще се случват всяка година по няколко пъти И винаги ще бъдат оправдавани по един и същ начин, защото далаверата вече ще е проиграна!

Що се отнася до факта, че НЕК ЕАД извършват водовземане от реките по Петроханското плато без разрешително, вярваме, че Вие сами ще откриете съответния член от НК, имайки предвид, че водата в реките Е публична държавна собственост съгласно чл.11 от ЗВ!

Ама някой си имал разрешително за водовземане от гьола на прохода Петрохан, ще Ви се обясняват от НЕК ЕАД,

НО

съгласно чл.44 от ЗВ водовземането включва отнемането и отклоняването на води от водните обекти, а всички реки, които се пресичат от каналите на НЕК ЕАД, са водни обекти по смисъла на ЗВ и за водовземане от тях се изисква разрешително, съгласно същия член на ЗВ! Надяваме се също така Вие да проверите дали НЕК ЕАД плаща каквото и да било на държавата за откраднатата от реките вода, въпреки че някой вероятно плаща нещо за водата от гьола на Петрохан.

Между другото, от кражбата на вода от страна на НЕК ЕАД печели пари собственикът на каскадата Петрохан – ЕнергоПро. Колкото повече вода откраднат от НЕК, толкова повече печели собственикът на каскадата. Очакваните оправдания на НЕК за питейната вода в Среченска бара трябва да се осмислят на фона на факта, че през целия период на престъплението Среченска бара беше пълен догоре, а при маловодието, твърдяно и от НЕК ЕАД, той трябваше да е значително спаднал, за да може да се напълни пак при пълноводие – затова му се вика „изравнител“ на тоз язовир!

Оставяме на ДАНС да открие потенциална причинно следствена връзка за престъпленията на НЕК и за прикриването им от страна на „компетентните“ органи във връзка с въпроса „Кой печели“, каквато връзка със сигурност няма и е невъзможна в най-корумпираната държава в Европа, нали!   

Описаната Катастрофа наистина не може да се обясни на нормалните хора – пресъхва цяла река, 12 000 души остават без питейна вода И „компетентният“ орган – министърът на ОСВ не се появява на белия сват! И три дена всички се ослушват като гърмяни зайци, И лъжат наляво, надясно, И чак на третия ден НЕК ЕАД пускат водата?!!!

Тия нечовеци имат ли съвест?

И ако причините бяха в срутвания, земетресения, природни явления и т.н.,

Защо тогава престъпниците от НЕК ЕАД пуснаха водата на третия ден?

Защо изобщо я пуснаха, след като причината не е в тях?  

А?

Надяваме се отговорът на този въпрос да бъде открит от ДАНС, иначе догодина или още тая есен ще ни споходят следващите „природни явления“. Като ги знаем що за стока са съучастниците от МОСВ, нищо чудно някой ден и планетата да спре да се върти пред очите им…

Моля, от президентството и от ДАНС да ни изпратите входящи номера!

От Омбудсмана нищо не щем, понеже вече не сме наясно за смисъла от безгласното Му съществувание. В израз на приятелските ни чувства с Нея само ще споделим, че в ЦУМ са пуснали нов, доста сложен и много красив гоблен, но молим да не споделя това с органите на МОСВ, че бройките са ограничени!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации