mark

Допълнение към Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

| |

Уважаеми дами и господа,
В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите:

Моля, в прикачения файл да се запознаете с Допълнение към Възражението на сдружението срещу един безобразен ДОСВ за търсенето и проучването в площ Крумовица, община Крумовград.

Възражението изпращаме и до предходното ръководство на МОСВ, за да видят за какви нарушения на националното и на международното законодателство става дума.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С уважение,
Димитър Куманов

Подобни публикации