mark

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, и малко за вече почти изтеклите, почти „нови“ ПУРБ

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми и сеизмичните рискове Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, оставянето на цели общини без питейна вода и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомяваме, че на 31-ви март 2023г. извършихме проверка на ВЕЦ Девин, собственост на НЕК ЕАД! 

При проверката на водохващането на Буйновска се установи обичайната пълна кражба на всичката вода от реката, нищо че в момента е пролетно пълноводие.
Нямат милост тия престъпници!

А междувременно Ви припомняме, че същите се правеха на утринна Роса ненапита, когато крадяха и всички води от Петроханското плато, та Искрецка пресъхна, а община Своге остана без питейна вода, а в това време Вие, от органите на МОСВ, ги прикривахте с голи гърди!

С поредното Престъпление на НЕК можете да се запознаете от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0495-dam/2023-03-31

И тука сега ние се сещаме ведно със Световната Банка да Ви предупредим за следното:

Ако Вий си позволите да не отразите и този път всичките над 500 водохващания по деривационните канали на НЕК ЕАД на картите с натиска от водовземане към новите ПУРБ, които вече почти изтекоха, ний ще имаме удоволствието да се срещнем с Вас отново в съда, а пък каква жалба ще Ви праснем до ЕК, направо не си е работа!
Не ги ли сложите всичките тези водохващания на НЕК ЕАД на картите на всяка БД, Ви гарантираме наказателна процедура заради измамите Ви, като ще започнем още с измамите в жалкия Ви Междинен преглед на „значимите“ проблеми, разбира се, от които най-значимият Проблем е НЕК ЕАД!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации