mark

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, в съучастие с БДИБР, и още малко за новите ПУРН

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми и сеизмичните рискове Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, оставянето на цели общини без питейна вода и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомяваме, че на 25-ти април 2023г. извършихме нова проверка на ВЕЦ Девин, собственост на НЕК ЕАД! 

Туй действие ние сторихме, обхванати от ентусиазъм по отношение на ползотворното ни напоследък сътрудничество и веднага след като получихме отговор на директора на БДИБР по предходния ни сигнал от 31-ви март 2023г.

В самия отговор на директор Узунов /прикачен тук за сведение/ се сочи, че те са извършили проверка и са хванали НЕК в престъплението. Щели да му наложат административно наказателно производство, освен това.

От друга страна в отговора се сочи и че те после направили втора проверка ведно с НЕК ЕАД, от която пък  щели били да напишат „предписание“ с обичайната за директора на БДИБР строгост…

Ние от своя страна намерихме мярката „предписание“ за прекалено строга и значително надвишаваща престъплението, поради което предлагаме на директора на БДИБР за обмисляне нещо по-меко, като например „мъмрене“, „молба“ или в най-лошия случай – „Два шамара“, не повече.

Все пак, окрилени от уместните действия на БДИБР ние извършихме незабавна последваща проверка, за да видим какви са резултатите от неуморните усилия на БДИБР да прилагат закона в цялата негова строгост.

При повторната ни проверка на водохващането на Буйновска за ВЕЦ Девин се установи обичайната пълна кражба на всичката вода от реката, нищо че в момента продължава да е пролетно пълноводие.

С поредното Престъпление на НЕК можете да се запознаете от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0495-dam/2023-04-25

И тука сега ние се сещаме ведно с екипите на Световната Банка по ПУРБ и ПУРН да Ви предупредим отново за следното:

Ако Вий си позволите да не отразите и този път всичките над 500 водохващания по деривационните канали на НЕК ЕАД на картите с натиска от водовземане към новите ПУРБ, които вече почти изтекоха, ний ще имаме удоволствието да се срещнем с Вас отново в съда, а пък каква жалба ще Ви праснем до ЕК, направо не си е работа!

Не ги ли сложите всичките тези водохващания на НЕК ЕАД на картите на всяка БД, Ви гарантираме наказателна процедура заради измамите Ви, като ще започнем още с измамите в жалкия Ви Междинен преглед на „значимите“ проблеми, разбира се, от които най-значимият Проблем е НЕК ЕАД!

Прочее, уведомяваме Ви още за следните две неща:

1. В петък, 28.04.2023г. ще подкрепим протестите на населението от Родопската яка около Пловдив и от поречието на Марица под и над Пловдив срещу безобразията на директор Узунов – за нерегламентираната Му подкрепа за безбройните кариери, кражбите на баластра от Марица, новите ВЕЦ-ове пак там и т.н. и т.н.

Ние ще протестираме в София, като в допълнение на искането за оставката на Васил Узунов ще изложим  пред медиите при обичайния за нас интерес безобразията Ви с новите ПУРБ-ове /с безхаберния Междинен преглед/ и с новите ПУРН-ове, където проявихте нечуваното нахалство да не приемете нито една, предложена от нас мярка.

Това Чудо Вие сторихте, отказвайки безплатни мерки за превенция и предотвратяване на рисковете при източника в поройните райони, където се генерират наводненията, за сметка на скъпо струващи мерки за справяне с последствията от тях в ниското. Предвид наетия състав на българската част в екипа на СБ от „експерти“ по корекции на реки, диги, укрепителни мерки, проекти за вкопаването на реките, на което Вие му викате „чистене“ и т.н. и т.н. под умелото ръководство на иначе уважавания от нас проф.Лисев /дългогодишен приятел на сдружението, между впрочем/ ние изпаднахме в колебания досежно наличието на Значителен Потенциален Риск от Конфликт на Интереси /ЗПРКИ/, още повече че и ресорният заместник „Води“ е негов /на проф.Лисев/ вечен и неутешим аспирант…

2. Във връзка с горното Ви уведомяваме, че сме пристъпили към следващата ни Комуникация, както с финансиращите непотребните Ви хартии институции, органи и програми на ЕК, така и с ръководството на СБ, не у нас, разбира се. Те, като всяка друга международна банка, трябва да имат едно нещо, дето Му викат „Complaint Mechanism“ или нещо такова, за комуникация със засегнатата общественост…

Ще видите Вие как ни се отхвърлят мерките за превенция, които си бяха много хубави и за без пари!

А па какъв смях ще настане, когато споделим теориите Ви, споделени с обществеността на общественото обсъждане в Интерпред, че най-голям риск от гледна точка на наводненията се пораждал от малките язовири, а не от големите, направо не си е работа.  

Специално по този повод и за да поувеличим още малко жалкия Ви капацитет, Ви препоръчваме да прочетете малко от Гугъл при търсене по ключови думи „risk assessment components„, за да видите, че най-важният компонент за оценка на риска е изложените и очаквани жертви на бедствието, както имахме удоволствието да Ви споделим и при обсъждането. Не нещо специализирано от другаде, а от Гугъл, за да не е прекалено сложно за Вас!

Между другото, препоръчваме на екипа на СБ да вземе нашите отхвърлени мерки и да ги чете и сравнява за съответствие едновременно с Директивата за Наводненията, белким Я понаучат най-после.

Когато доносът е готов, разбира се, че ще го споделим и с Вас, но отсега се очертава да е Ше-Дьо-Вър.

Междувременно, имайки предвид, че сте доста нови и неопитни в управлението на водите, в контактите с нас и с финансиращите институции на ЕК, Ви даваме последен шанс – ако все пак Вие решите да ни включите всичките мерки в новите ПУРН-ове, моля, не се колебайте да ни уведомите моментално, преди ние да сме Ви нанесли непоправимите репутационни и финансови Щети, които се очертават!

Да не познавате нито една директива на ЕС и да изхарчите 35 милиона за едно Нищо /80% от тях по ОПОС/…,   Вие наистина ли си мислите, че ще Ви се размине?

Жалбата ще е готова и ще отлети след 3 /три/ дена – възползвайте се от този срок!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации