Възражение

Възражение / становище във връзка с обществено обсъждане за допълнение на Заповед № РД09-89/03.02.2022

| |

Уважаеми Дами и Господа,
Запознахме се с възражението на колегата риболовец Генади Алтънов и изложените мотиви към него във връзка с предложението за включване на участък по южния бряг на язовир Студен Кладенец в т.4.2 от заповедта.

Възражението е с входящи номера, както следва:

  • №94-00-1921/14.02.2024г. по описа на ИАРА;
  • №94-280/14.02.2024г. по описа на МЗХГ.

На първо място настояваме да се отстрани явна техническа грешка в проектната заповед, тъй като няма как язовир Студен Кладенец да се включи в т.4.2, където попадат участъци от реки в забрана за задържане на екземпляри от видовете Salmo trutta и Salmo macedonicus. Като главен инциатор на тези режими и утвърждаването им, нашето сдружение намира това за недоглеждане, но то няма как да остане в този вид.

На второ място изказваме пълна подкрепа за възражението на колегата и мотивите към него. Много пъти сме повтаряли, че каквото и да се напише в заповедта то трябва да се напише ясно и категорично, с координати и точно описание, както за да не се допускат тълкувания от страна на риболовците, така и да се даде сигурност на служителите на ИАРА при извършването на служебните им задължения на терен, съставяне на актове, които пък впоследствие да бъдат защитени в съда.

И не на последно място ще изтъкнем дискриминативния подход за въвеждане на забрани и ограничения само за любителите риболовци от брега спрямо тези, които използват плавателни средства.

Риболовът от брега е много по-труден и техничен, изисква много повече обикаляне и познание за водоема, в сравнение с риболова от лодка в съвременния му вид – с използване на мощни сонари. Още повече, че до голяма част от местата в обхвата на проектната заповед трудно би могло да се стигне от брега и достъпът е точно с лодка. Така че не ни е ясно каква е точно целта на предложението и как точно ще се гарантира опазването?! Напълно сме съгласни и с мотивите на г-н Алтънов по отношение местата на размножаване на рибите в язовира и това, че те съставляват малък процент от местата описани в проектната заповед – основно около устието на реката с хубавото местно наименование Бюйюкдере(Голямото дере). Лично с години отсядах май месец на палатка в района и съм виждал пасажите кефал и размножаващи се шарани в плиткажите, в което няма нищо учудващо, но така или иначе в размножителния период имаме забрана за риболов в района. Впрочем такова название като река Нановица аз лично не съм чувал, може би така и викат новите посетители на района, но в нито една географска карта не сме я срещали с такова наименование.


С уважение,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка“

Подобни публикации