mark

Второ допълнение към Предложението на сдружение Балканка за мерките в новите ПУРБ 2025-2027 и в новите ПУРН 2024-2027 с молба до омбудсмана на Р. България

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезниизкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и Хидровъзли или на Водопроводи от Дунава, или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните…

…и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от страна на ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля,

всички получатели да приемат в прикачения документ допълнение с нови мерки към предложените от нас през май 2022г. и през април 2023г. мерки и действия към новите ПУРН, които вече малко поостаряха, а и се оказаха крайно некачествени.

Обръщаме се по този въпрос и към омбудсмана на републиката, за да обърне внимание как са ни отхвърлени всички предишни предложения, които бяха изцяло в интерес на обществото за опазване на здравето и имуществото на населението от наводнения, за сметка най-вече на крадците на дървесина и речна баластра от коритата на реките, което органите на МОСВ превърнаха в национален спорт, подкрепени от екипа на Световната Банка по изготвянето на новите, вече остарели ПУРН. Това, което се случи днес на общественото обсъждане, е истинско безобразие и изразяваме учудване, че нямаше представители на омбудсмана, за да видят за каква Измама става въпрос, от която потърпевши ще са точно гражданите, чиито интереси тя е призована да защитава.

13 милиона лева за едно Нищо!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички!

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации