Жалба до ЕС

FOLLOW UP: Notification Ref. No 04/2023 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioner Virginijus Sinkevičius

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, оставянето на цели общини без питейна вода и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля да се запознаете с прикачената наша кореспонденция с европейските институции във връзка с извършените от Вас нарушения на европейските директиви във връзка с новите, вече остарели ПУРН-ове, които не струват и пет пари за 15-те милиона, похарчени за тях само за екипа на Световната Банка.

Страхуваме се, че предвид краткото Ви и неустойчиво пребиваване във властта, както и предвид Вашия недостатъчен административен капацитет, Вие не оценявате щетите, които възнамеряваме да Ви нанесем заради нарушенията на законодателството на Съюза, които извършвате непрекъснато.

Няма нищо страшно, разбира се – ние ще съумеем да повишим и Вашия адинистративен капацитет така, както успяхме и с всички Ваши предшественици.

Така или иначе, повече подробности можете да откриете в прикачената ни кореспонденция с ЕК и с някаква част от Световната Банка, свързана с взаимоотношенията на банката със заинтересованите страни.

Уведомяваме Ви също така, че възнамеряваме да разширим контактите си и с тази световна финансова институция по въпроси от взаимен интерес, както сме сторили с ЕБВР и с ЕИБ през годините, с които вече имаме дългогодишно, ползотворно сътрудничество.

Приятно четене без униние.

Честита Коледа и Весела Нова Година

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

FOLLOW UP, OFFICIAL USE

Dear friends,

My name is Dimiter Koumanov and I still have the honor to be responsible for the environmental protection activities of Balkanka Association, Sofia, Bulgaria.

On behalf of Balkanka Association, having the honor to express our deepest appreciation for the fruitful cooperation on environmental matters, allow me please to present our compliments to the receiving commissioners and especially to DG ENV of the European Commission in the light of our quite successful efforts towards the implementation of the European environmental Directives in Bulgaria, including the SEA and the Habitats Directives, the WFD and the Floods Directive.

This notification is following up a kind letter Ref. ARES(2023) 8035636 – 24/11/2023 received from DG ENV of the Commission.

We share the new information in the attached file under a kind request by the DG ENV representatives at a meeting in Sofia, held on 04.10.2023, where we were asked to submit additional information concerning the Failure of the national authorities to comply with the requirements of the EU directives concerning the protection of the surface and groundwater water bodies’ status and the prevention of flood risks in Bulgaria.

In the attached document there is still some additional News about the huge waste of EU funding wasted for the preparation of our new, already outdated River Basin and Flood Risk Management Plans 

We will keep sharing our Notifications with the highest administrative levels of the European Commission because we believe that the breach of the EU principle for the Rule of Law and the grand Corruption in Bulgaria have reached unexpected new horizons, requiring political decisions at the highest level possible in the EU – anyone who reads the attached document will get to know why the ongoing waste of European funding is in the focus of our modest endeavor.

This letter is also shared without any expectations for an answer with the World Bank Complaint Mechanism to keep the Bank informed of the performance of their front office in Sofia and the Mess the „experts“ of the Bank have caused during the preparation of our new FRMPs 2025-2027 and our new RBMPs 2027-2027.  The years are not mistaken – read the document and you will see!

Just sharing information with the World Bank decision makers, we do not expect any reaction on behalf of the bank at the moment, because it is too late.

That said, please find in the attached file our new Notification Ref.No 04/2023 to the European Commission on the breach of the EU Floods Directive and on the development of our new, already outdated River Basin and Flood Risk Management Plans in Bulgaria, prepared under the consultancy services of a World Bank team of „experts“.

Merry Christmas and a Happy New Year

Thank you all in advance for your kind understanding and cooperation.

Nature has all the time in the world, we do not”.

Kind regards

Dimiter Koumanov
Senior environmental advisor
Balkanka Association
Sofia, Bulgaria

Подобни публикации