/за Балканските Пъстърви/

Прекрасна идея, която все повече навлиза и в Българската Риболовна Практика, с много последователи, като примери за това вече има много и у нас.
Всеки риболовец, стигнал дотам, че да пуска обратно уловените риби, заслужава поздравления за усилията и самоконтрола. Извършването на този акт означава, че той е съумял да преодолее атавистичния повик – да занесе улова у дома, за което би получил признание. С други думи – да преодолее основен човешки инстинкт. /Вcеизвестно е, че по времето когато сме били в пещерите – на най-голямо уважение са били най-добрите войни и най-добрите ловци, осигуряващи прехраната на племето/.

Написаното по-нататък няма претенции за изчерпателност, но е едно усилие за доразвиване на идеята и подобряване на резултатите от прилагането й. И става дума най-вече за улова на Балканска Пъстърва в планински реки.
Въпросът става изключително актуален, тъй като в Целогодишната Забрана у нас вече е забранено задържането на Балкански Пъстърви в някои реки. И трябва да много добре знаем как да ги пазим, след като ще ги пускаме.

Първоначално идеята е възникнала с основна цел – опазване на рибното богатство и подпомагане развитието на спортния любителски риболов. По-нататък много майстори на риболова започнали да разбират идеята „Хвани и Пусни”  и като да подариш живот на рибата, защото усещането от този акт, понякога надвишава удоволствието от самото хващане. Дори е възможно да се изпита божественото – че от теб зависят живота или смъртта. Може да се каже, че това е достатъчно за начало, но само толкова.

Всъщност идеята е много по-дълбока и освен от гореказаното, се състои от комплекс условия, изпълнението на които да доведе до най-малки поражения върху местообитанията и популацията на рибите. Защото, при неправилно отношение, може да се нанесе по-голяма вреда, отколкото полза. Ако, например, рибата е прекалено изтощена – тя може да умре почти веднага или в следващите дни, независимо, че е отплувала жива след пускането. Може да се стигне и до заболяване, от което да се заразят други риби, а това е опасно – особено в малки затворени водоеми, каквито са планинските езера у нас. С други думи – да се изпълни приказката за добрите намерения и пътя  към ада.
Споменатите условия могат да се групират най-общо в следните направления – опазване на местообитанията и опазване на популацията – включително как да я хванем, как да се отнасяме с нея извън водата и как да я пуснем – като я нараним по-малко. При това, в Българските условия, всичко трябва да се съобрази и с наличието на бракониери и недобросъвестни риболовци – неспазващи ограниченията на закона.

Препоръчително е при снимането да се демонстрират описаните тук правила, за да се популяризират сред по-неопитните. Прекрасно е, когато последната снимка е на освободената риба, плуваща във водата. Ако е възможно – снимайте рибата, докато е във водата.
Повечето майстори искат да премерят дължината и теглото на уловената риба съвсем точно. Никога не правете това с балканските пъстърви. Премерете предварително само педята си и я използвайте като мярка – една, една и половина, две …. десет и т.н. педи. Никой няма да умре, ако при хвалбите сбъркате с един или два сантиметра /винаги отгоре, разбира се/, освен може би самата риба. Пък и ако сбъркате само с толкова – това да ви е кусурът.

Накрая – ето синтезирани правилата, които трябва да спазвате, за да опазвате природата и рибите качествено:

І. За местообитанията:

 1.  Никога не променяйте нищо по естественото състояние на реките – не чистете клони, не правете нови прагове и др.
  2.    Не използвайте оловни утежнения.
  3.    Газете колкото може по-малко в коритата на реките.
  4.    Почиствайте боклуци, доколкото е възможно

ІІ. Опазване на рибите

 1.  Ограничавайте до минимум  контакта с маломерни риби, използвайки едри примамки и куки.
  6.    Ако установите, че е зарибявано и ври от маломерни риби – сменете участъка.
  7.    Не посещавайте често едни и същи участъци на реките.
  8.    Ако рибите ви нагълтват често – ограничете риболова с естествена стръв.
  9.    Използвайте здрави влакна
  10.    Използвайте фабрични куки без контри /barbless/ или с премачкани контри.
  11.    Използвайте най-тънките възможни куки. Куките винаги трябва да са прави, а не орловки или полуорловки.
  12.    Никога не използвайте за стръв различни видове хайвер или продукти, наподобяващи хайвера.
  13.    Не използвайте повече от една примамка на линията /стръв и муха, две или повече мухи/.
  14.    След регистриране на кълването, не изчаквайте със засичането.
  15.    За риболова с блесни и воблери – използвайте примамки само с една единична кука без контри.
  16.    Рибите не трябва да бъдат вдигани над водата, когато това е възможно.
  17.    За по-едрите риби трябва да се използва кеп без възли.
  18.    Не замятайте примамки в места, от които не можете да извадите рибата.
 2.  Не вадете рибата от водата, когато е възможно. Никога – ако е нагълтала.
  20.    Използвайте кохер или клещи за да откачите рибата.
  21.    Не слагайте рибата върху земя, трева, камъни или другаде.
  22.    Пипайте я само с намокрени, охладени ръце, като я държите над водата.
  23.    Не пипайте хрилете и очите.
  24.    Не стискайте рибата.
  25.    Дръжте я за долната челюст/ако не е много голяма и не като бас/ или я поддържайте с цяла ръка отдолу.
  26.    Ако ще я снимате – използвайте кеп и не губете време – апаратът винаги трябва да е под ръка и готов.
  27.    Не измервайте рибата точно – така се губи време. Използвайте за мярка само педята.
  28.    Най-добре – снимайте освободената риба.
 3.  Само за естествена стръв – ако рибата е нагълтала – срежете влакното до устата и тогава я пуснете
  30.    Пускайте рибите плавно и внимателно, без да ги хвърляте от високо.
  31.    Пускайте ги в неподвижна или много бавна вода, никога в течението.
  32.    Ако трябва рибата да се свести – леки движения напред назад, с главата насочена срещу бавно течение помагат.
  33.    Пуснете рибата над вира, в който сте я хванали.
 4.  При снимки – приложете описаните тук правила.


Автор:
Димитър Куманов

Ако статията ви е била интересна вижте и основните принципи при хвани пусни риболова и нашите съвети.

В статиите за хвани и пусни са използвани като допълнителни източници:
1. Етичен кодекс на Риболовен Клуб „Балканка” – София
2. Catch and Release – How To Do It Properly – William D. Anderson
3. Catch-and-release angling: A review with guidelines for proper fish handling practices.  S.
     J. Casselman, Fisheries Section, Fish and Wildlife Branch, Ontario Ministry of Natural
     Resources July 2005
4. https://www.keepfishwet.org

Keep the fish wet

Catch-and-release angling: A review with guidelines for proper fish handling practices
S. J. Casselman
Fisheries Section
Fish and Wildlife Branch
Ontario Ministry of Natural Resources
July 2005