mark

Съобщение и Искане до „компетентните“ органи досежно кризата за вода в община Крумовград

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, да се запознаете с кризата за вода в Крумовград от следния линк:

Българският Клондайк остана насухо

На първо място ще посочим на компетентните или не органи, че в статията става дума за това, че Дънди Прешъс Металс взимат питейна вода с цистерни от ВиК оператора, което не може да бъде вярно, освен ако не е вярно, разбира се.

На второ място ще посочим, че основните питейни кладенци на Крумовград са пресъхнали, което значи, че разрешеното водовземане из района надвишава ресурсите на подземното водно тяло, което съставлява нарушение на ЗВ.

На трето място ще посочим, че над града и над мината Ада тепе има кладенец на спасителя на регионите с учредена СОЗ даже. Този кладенец се захранва от подземните води, които се захранват от водите на Крумовица поради хидравличната връзка на повърхностните и подземни води, а самата река потъва при маловодие в района. Черпенето на вода от кладенеца на Дънди при маловодие намалява водата в Крумовица и тя не достига до основния питеен кладенец, който е непосредствено над града…

ИСКАНЕ:

Моля компетентните или не органи:

1. Да извършат проверка и, в случай че установят водовземане от Дънди от техните съоръжения в кризата, да го прекратят, както и да направят необходимите корекции в разрешителното им за водовземане.  Все пак, осигуряването на питейна вода за населението е с предимство пред водовземането за промишлени цели според ЗВ.

2. Да извършат проверка как така ВиК операторът осигурява питейна вода на Дънди с цистерни за промишлени или не цели!

3. При условията на точка 2. да се забрани на Дънди да взима от питейната вода на града по какъвто и да било начин!

ВАЖНО:

По повод доклада по ОСВ за ровенето и търсенето на още малко национално богатство в площ Крумовица, което да се подари на Дънди, обръщаме внимание на „компетентния“ или не директор на БДИБР Васил Узунов, чe в становището Му за допустимост по процедурата досежно процесното търсене лично Той е наложил условие питейна вода, осигурявана от ВиК, да не се използва за ровенето при търсенето, Обаче в одобрения вече ДОСВ пак си пише, че точно такава вода ще се използва И същият директор на БДИБР явно е дал положителна оценка на качеството на същия ДОСВ, нищо че условието Му не е изпълнено, а точно обратното. Може би няма да е зле нещо да се направи по този въпрос, защото ние сега ще сезираме прокуратурата по него. Само това остава – градът да няма питейна вода, за да може спасителят на регионите да я използва за стопанска дейност с разрешението на органите на МОСВ!

Вий, уважаеми, може би в момента не осъзнавате каква мега репутационна Щета се нанася на най-добрия спасител на регионите у нас и на най-добрата мина за злато в света, а па за самите Вас да не говорим?

Не на последно място посочваме, че щетата е още по-непоносима, отчитайки че и чисто новият футболен отбор на Спасителя и гордост за града в момента няма къде да се окъпе и ще се вмирише в най-скоро време.

 Моля за входящ номер от МОСВ, БДИБР и РИОСВ Хасково!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации