Съвети при хвани пусни риболова

Нашите съвети спомагат за спазването на универсалните принципи, които вече споменахме. Повечето от тях не изискват закупуването на допълнителна екипировка, а по-скоро да отделите малко повече време за подготовка и наблюдение, преди да тръгнете на риболов и докато сте във водата. Този списък предоставя прости и лесни действия за всеки риболовец.

ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕТЕ НА РИБОЛОВ

image 2022 02 21 100655

Спазвайте местните наредби

В България, в някои реки, действа режима „хвани и пусни“ за балканската пъстърва. Други реки са изцяло забранени за риболов.
На различните места по света има различни регулации. На места е незаконно изваждането на риба от водата, а на други се изискват куки без контра. Може да има специални зони за муха, спининг и стръв.
Бъдете наясно с регулациите и всякакви специфични за водния обект вариации.

Мънков
Станислав Мънков с дунавска пъстърва (Hucho hucho) от река Сава

Подберете правилните такъми

Здравината на влакното и въдицата трябва да е съобразена с условията и големината на рибите. Скъсването може да доведе до мъчителна смърт на рибата. Например ако ловите пъстърва на река Огоста е добре да използвате влакно поне РЕ 0.6#. Ако ловите щука винаги използвайте метален повод.

Zmiq
Пепелянка (Vipera ammodytes

Уважавайте природата

Винаги помнете, че по време на риболов вие сте на гости на природата. Не провокирайте дивите животни и не разрушавайте местообитанията им. Не докосвайте умрели животни, растения и гъби, които не познавате. Движете се шумно. Опитайте се да не изненадвате дивите животни.
Избягвайте да ходите в планината сами и ако не сте напълно здрави. Проучете предварително маршрута.

8 25

Помислете добре преди да ловите размножаваща се риба

Ловенето на риби, които са на път към местата за хвърляне на хайвер или са в процес на хвърляне на хайвер, може да наруши важна част от жизнения им цикъл и да повлияе на бъдещите поколения. В някои случаи рибите са особено уязвими за улов, когато се събират, за да хвърлят хайвера си, или са особено агресивни, когато защитават гнездата и териториите си. В зависимост от вида риби, които търсите, и навиците им за хвърляне на хайвер, може да помислите дали да се откажете от риболова им по време на размножителния им период.

8 22

Преценете риска

Внимавайте, когато влизате във водата. Водите на реките са буйни и могат да ви повлекат. Бъдете винаги на щрек за приливни вълни и стойте близко до брега. Винаги проверявайте как може да излезете от реката. Винаги преди риболов проверете прогнозата за времето. Ако има гръмотевици приберете въдицата и веднага се приберете на закрито или в кола. Внимавайте за сухи клони и дървета над вас.

24

Внимавайте с топлата вода

Бъдете особено внимателни как действате с рибата, когато температурата на водата се повиши. Метаболизмът на рибите е пряко свързан с температурата на водата и това, заедно с упражняването на риболов, може да направи рибите по-уязвими към ефектите от режима на ловене хвани-пусни. В повечето случаи разтвореният кислород намалява с повишаването на температурата на водата, което означава, че на рибата може да отнеме повече време, за да се възстанови след като е била уловена. Като цяло, когато температурите се повишат, става особено важно да прилагаме нашите принципи и съвети.

ПРЕДИ ПЪРВОТО ХВЪРЛЯНЕ

barbless hookjpg

Използвайте куки без контра

Смачкайте контрата на куките. Не само че куките без контра причиняват по-малко щети на устата на рибата, но също така са и много по-лесни и по-бързи за премахване – особено полезни, когато някоя попадне в ухото или пръста ви! Това се отнася не само за единични, но и за тройни куки.

Vobler

Използвайте изкуствени примамки

Причина номер едно за смъртността на рибите, които са уловени и пуснати, е нараняването от кука – обикновено от дълбоко и лошо закачване. Рибите са много по-склонни да поглъщат живи и естествени примамки, което води до нараняване и смърт. Ако възнамерявате да хващате и пускате риба (а не да я задържите), помислете за използването на изкуствени примамки и/или кръгли куки (които също намаляват степента на дълбоко закачване).

Риба в кеп

Използвайте гумени мрежи

Гумените мрежи не са толкова грапави и причиняват по-малко увреждане на рибната слуз, люспите, перките и хрилете, отколкото найлоновите мрежи с възли. Освен това куките не се захващат толкова за гумените мрежи, което може да помогне за намаляване на времето, в което рибата се държи извън водата.

Кохер 1

Носете кохер за отстраняване на куките

Носете лесно достъпни клещи или друг инструмент за бързо и внимателно премахване на кукичката. Ако куките са без остриета, има голям шанс кохерът да помогне за освобождаването дори без да изваждате рибата от водата. Ако рибата е закачена дълбоко, отрежете влакното, вместо да се опитвате да махнете куката.

Грипер

Ограничете използването на грипер

Гриперите трябва да се използват само при риби, при които нямате друг начин за контрол или при такива с много едри зъби. Също така, рибата никога не трябва да се държи вертикално с гриперите.

река зарибена

Преценете мястото

Никога не трябва да се замятат примамки в места, от които има голям риск рибата да не може да бъде извадена например дълбок вир, с гъсто нападали клони, или от високо над дълбок вир, в който е възможно да има големи риби, за които ще е необходим дълъг кеп. Не ловете от високи мостове, прагове, скали и други високи отвесни места.

КОГАТО ХВАНЕТЕ РИБА

7 11

Ограничете времето на борба

Веднъж закачена, рибата се опитва изключително енергично да се откачи в края на вашето влакно. Като изкарате рибата бързо и без да я изтощавате прекалено, можете да намалите физиологичния и мускулен стрес, който тя изпитва. За да помогнете с това, съобразете вашите такъми с целевите видове и условията. Ако можете да хванете или кепчосате рибата, по-добре го направете, вместо да я оставяте да се бори отново.

Мънков 2
Станислав Мънков с дунавска пъстърва(Hucho hucho) от река Сава

Дръжте рибата във водата или на повърхността

Рибите са хлъзгави и лесно могат да бъдат изпуснати. Когато хванете риба я дръжте във водата или над дълбока вода – не над лодката или над брега. По този начин, ако бъде изпусната, рибата пада обратно във водата невредима. Не вдигайте рибата твърде високо.

Мънков 4
Станислав Мънков с балканска пъстърва от река Огоста

Дръжте рибите внимателно

Рибите имат чувствителни вътрешни органи, така че ги дръжте внимателно, без да стискате. Избягвайте да поставяте ръката си върху устата и хрилете им, тъй като това пречи на дишането. Ако рибата е по-голяма от ръката ви, използвайте двете ръце, за да я държите. При по-големи риби, хванете основата на опашката и нежно подпрете тялото близо до задните перки. Дръжте много големите риби във водата – за тяхна и ваша безопасност.

14

Снимайте се с рибата докато е във водата

Опитайте да снимате рибата си докато е във водата. Това показва рибата в нейната стихия и гарантира, че тя може да диша. Ако бързо вдигнете рибата за снимка, дръжте я възможно най-близо до водата. Също така, оставете фотографа да извика– 1, 2, 3…вдигнете рибата…и се снимайте. Поддържайте излагането на въздух до 10 секунди или по-малко..

4 32

Съживявайте само риби, които не могат да плуват

Рибата ще се възстанови по-добре в естественото си местообитание, освен ако не може да отплува сама. Ако рибата е загубила равновесие – координираните движения на перките й, които й позволяват да остане изправена и да плува – тя ще трябва да се съживи, преди да я пуснете. Съживяването на риба може да се извърши в движеща се вода, като се потапя рибата и главата й се държи обърната към течението, така че водата да тече в устата и над хрилете. В ситуации на неподвижна вода, движете рибата внимателно, за да стимулирате този ефект. Изключение правят риби като риба тон, морска риба и някои акули, които трябва да плуват с отворена уста, за да преместват водата през хрилете си и се нуждаят от съживяване. Дръжте ги до лодката и местете лодката бавно напред, за да улесните възстановяването им.

Мънков 5
Станислав Мънков с дъгова мъжка пъстърва от река Огоста

Освободете рибата бързо

Рибите са диви животни и улавянето им е стресиращо за тях, независимо дали са в ръцете ви или в рибарския кеп. Колкото по-дълго се освобождава рибата, толкова по-стресиращо е за нея и това засилва стреса, свързан с улавянето. Старайте се да освободите рибата възможно най-скоро след залавянето ѝ.

Използвани източници: https://www.keepfishwet.org/tips
Станислав Мънков: https://mankovflyfishing.com