GHS09 aq pollut

Становище на сдружение Балканка относно ДОВОС за бъдещи ИП край с. Върбовка, Община Павликени, обл. Велико Търново

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София и в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българската природа от убийственото влияние на всякакви увреждащи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други „благородни“ инициативи, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ, изпращам в срок нашето становище във връзка с ДОВОС на ИП: „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“.

Със становище можете да се запознаете от приложения документ.

Моля от РИОСВ-В. Търново да получим входящ номер на становището!!!

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “   

Подобни публикации