mark

Специален сигнал на сдружение Балканка до президента на родината относно бездействия на органи на МОСВ – Басейнова Пловдив и РИОСВ Пазарджик

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, администрацията на иначе уважавания от нас президент да приеме настоящия целеви доклад!

Причината е, че именно Той назначи вече два пъти подред иначе уважавания нов, стар министър на ОСВ, който е Живата История на ликвидирането на повърхностните и подземните ни води, и резултатите не закъсняват, както ще се убедите от изложеното по-долу.

Доклада изпращаме и на вниманието на БДИБР и на РИОСВ Пазарджик, които с бездействието си досега имат основен принос за увреждането на имуществото на населението на село Мирянци, Пазарджишко, причинено от понижаването на подпочвените води и ефектите от Суфозия заради продължаващия незаконен добив на подземно богатство – строителни материали от близката баластриера до селото.

Ето Ви да видите за какво става дума:

https://nova.bg/news/view/2021/10/04/341742/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B8/?fbclid=IwAR2WdZDGKbIUtrZqLtQMis-Eg4Idq6r85Dh9iHmfOgxB2vx2-FFLA3xMTzw

И сега ние информираме РИОСВ Пазарджик за следното:

Съгласно Регистъра на процедурите по ОВОС, за ИП с наименование:

Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Изток“, землище на с. Мирянци, общ. Пазарджик

Има издадено Решение на РИОСВ Пз № 1-1/2013, в което на стр.2 е казано следното:

Полезната дебелина на добиваната суровина е от 7,40м до 14.0м, средно 9,5м. За участъка предвиден да се разработва в срока на концесията мощността на пластовете полезно изкопаемо варира от 7,40м до 12м.

…Статичното водно ниво е високо, варира от 1.80 до 2.80м от кота терен.

От цитираното произлиза, че в ДОВОС, а така също и в решението на РИОСВ е оценено Само и Единствено, че максималната дълбочина на добива Не Може да надвишава 14.80 метра от повърхността на терена или 12 метра от горното ниво на водата в дупката, тъй като горното ниво на добиваната баластра се появява на нивото на водата.

В горния репортаж инвеститорът твърди пред телевизиите, че бил копаел до десет метра, НО впоследствие като го награбиха хората, че лъже, си призна, че е стигнал до 25 метра дълбочина, НО че имал бил разрешително за тая работа!

Очевидно той има предвид евентуално изменение на концесията за добива от МЕ за да достигне дълбочина от 25 метра,

И

също таке е доказан факт, че на сайтовете на РИОСВ и на МОСВ Няма Следи компетентните органи да са съгласували такова огромно изменение на параметрите на ИП по реда на ЗООС и/или по Наредбата за ОВОС!

Същото е известно на РИОСВ Пазарджик, но техни представители са заявявали на местните хора, че те не можели да измерят дълбочините, бе Моля Ви се!

Еми като не можете да измерите дълбочината на един мижав Гьол, какво точно можете да свършите в това РИОСВ, А, уважаеми? И как сте съгласували да се копае до определена дълбочина, след като Не Можете Да Я измерите???

И така:

На първо място тук информираме РИОСВ Пазарджик, че вследствие на това огромно изменение на дълбочините за добив, по сведение на местните хора са се проявили два ефекта:

1. Потъване на подпочвените води и пресъхване на кладенците.

2. Напукване на къщите им.

А хората и тяхното имущество са Най-Важния компонент на околната среда!

Възможните причини за неравномерните слягания и напукването на къщите са едната от следните две или комбинацията от тях:

1. Потъването на подпочвените води.

2. Суфозията, обхващаща все по-голям район вследствие на дълготрайното бясно изсмукване на вода и пясък със земснаряд и все по-големите дълбочини на смученето.

Тоя любим Ваш връзкар ако не бъде спрян, ще вземе да изсмуче цялото село, бе Уважаеми!

Между другото, какво точно значи Суфозия няма да Ви обясняваме. Ако не знаете, както може да се очаква каквито сте „компетентни“, напишете си думата в Гугъл и прочетете най-внимателно какво пише там!!!

Ама баластриерата била отдалечена ли? Еми отдалечена е и точно затова ефектите са достигнали селото чак сега – след дългогодишно зверско смучене и достигането на големи дълбочини, заради които неконтролирано се увеличава района на въздействието!

И всичкото това напукване на къщите става в силно сезимичен район…

Съветваме също така РИОСВ да вземат да си прочетат едно Четиво, наречено Наказателен Кодекс, в което тяхното явно неизпълнение на служебните задължения, довело до значителни щети и увреждания на имуществото на населението, е много ясно описано в член 282…

Длъжни сме да допуснем също така, че не е невъзможно РИОСВ да са съгласували някак си такова огромно изменение на параметрите на ИП, но след като не са го качили на сайта си, това тяхно действие е още по-незаконно, не че ще ни учуди въобще.

На второ място тук информираме прословутата Басейнова Пловдив с новия стар директор, че по сведения на местните хора нивото на подпочвените и подземни води Е спаднало значително, А кладенците им пресъхват!

И ето Ви сега един цитат от стр.45 от ДОВОС:

Посоката на движение на подземния поток е към р. Марица и успоредно на нея.

Градиентът на потока следва в общи линии наклона на земната повърхност.

На север от концесионната площ се намират оранжерии, на които собственичката се оплака, че водата в кладенците е спаднала значително.

Това означава едно единствено нещо – че количественото състояние на подземното водно тяло в района Се Е Влошило!

Следователно БДИБР е длъжна да извърши проверка!

Предвид описаното в цитата от ДОВОС, обръщаме внимание на БДИБР,

ЧЕ

ако нивото на водата в концесионната дупка, която е по-близо до Марица от кладенците на селото, се окаже по-високо от нивото на водата в близките и далечни кладенци в селото, това е сигурен знак, че причината е в бясното изсмукване на вода, нищо че после любимият и на БДИБР инвеститор бил връщал водата обратно в гьола!

Също така настояваме БДИБР при проверката да измерят дълбочината на гьола, като регистрират в официален протокол максималната стойност на измерената дълбочина навсякъде в дупката и да съставят официален протокол, щом РИОСВ Пазарджик не знаят как да си свършат работата, за която взимат заплати от данъците на същите тия хора, които живеят в селото, и които РИОСВ лъже досега най-безскрупулно. 

Къщите им са седели 50 години и повече досега и започват да се пукат след като оня Връзкар почва да копа, обаче причината не била в баластриерата?

Разбира се, Ако се окаже, че дълбочините на гьола не отговарят на оценените и одобрени дълбочини от Решението по ОВОС на „компетентната“ РИОСВ, очакваме дейностите в рамките на процесното ИП моментално да бъдат спрени и на инвеститора да бъдат наложени съответните глоби.

Очакваме също така „компетентните“ органи да информират незабавно ПРБ за откритите нарушения, довели до увреждане на имуществото на хората и влошаване на състоянието на подземното водно тяло!

И сега обръщаме специално внимание на Президента с молба да накара някак си органите на МОСВ да си свършат работата,  понеже Той ги е назначил, а ние предварително знаем, че нито РИОСВ Пазарджик, нито БДИБР горят от желание да хванат зверското Нарушение, което досега са прикривали, включително и чрез участието си в някакви си Междуведомствени Комисии, които са посетили местопрестъплението и, гледайки в Небето, без да измерят Нищичко,  са заявили на местните хора, Че баластриерата, тоест и самите те, които са я одобрили и си затваряха очите досега неслучайно в Царството на Корупцията – МОСВ, не били виновни…

И, разбира се, имайте предвид, че атмосферата в селото все повече се нажежава и може да излезе извън контрол много скоро. Това, в случай че си вярвате, че ще можете да лъжете хората вечно…

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

Моля, от приемната на президента и от РИОСВ Пазарджик и БДИБР да ни изпратите входящ номер!

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации