Овца

Закриване на незаконното сметище край село Никюп

|

Никюп е село с хилядолетна история, разположено в земите на древния град Nikopolis ad Istrum. Благодарение на будните му граждани и сдружение Балканка още едно грозно сметище е отстранено от красивата природа на България.

В течение на годините голямо незаконно сметище се е образувало и „краси“ пътя към археологически резерват „Никополис ад Иструм“. Всеки посетител на туристическия обект е принуден на отиване и на връщане да среща простащината на хората, изхвърлящи боклуците край пътя, и липсата на ефективно управление и контрол на отпадъците в страната.

Karta
Приблизителната площ е седем декара

Изхвърлените отпадъци са с разнообразен характер. Освен строителни отпадъци се откриват и множество пластмаси, чували, дрехи, стари мебели и електроуреди. С притеснение трябва да се отбележи, че на сметището се откриха и опасни отпадъци като опаковки (туби) от концентриран формалдехид, както и трупове на мъртви животни (овце). Това поражда риск от токсично замърсяване на околната среда, разпространение на заразни болести по домашните и селскостопанските животни и не на последно място – застрашаване живота и здравето на хората и влошаване на качеството на жизнената им среда и условията за отдих и туризъм.

Овца

На „ДАТА“ беше подаден сигнал от сдружението и няколко седмици по-късно се организира почистване от кметството. За жалост част от боклуците бяха изхвърлени в съседно дере. Последва втори сингал и боклуците бяха извозени на правилното място. – Ванка, прегледай този параграф.

За да се закрие сметището трябваше ръчно да се доизчистят множесто малки и големи боклуци. Над 30 човека чистиха и събраха повече от 200 чувала боклуци, десетки стари гуми, балатуми, мебели, покривни плоскости и други едри отпадъци. Сговорната дружина се раздели на три отбора, които почистиха района на селската чешма и две незаконни сметища по пътя за античния римски град. Бяха изготвени и поставени табели.


„Благодаря на отдадените ни съселяни, на ударната група от София, на дружината от кметството в Никюп и на приятелите ни от Велико Търново, Горна Оряновица и Ресен. Заедно направихме селото по-чисто и приветливо. Да си пожелаем отговорните и родолюбиви хора да са непримирими с мизерията и да са повече от простаците, които си хвърлят безразборно отпадъците. Само така ще заживеем в по-достойна страна. Благодаря и до следващия път!“

Подобни публикации