GHS09 aq pollut

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно поредното бездействие на МОСВ досежно потенциално замърсяване на води в трансгранични райони

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели,

Моля, да се запознаете с настоящия Сигнал на сдружението до всички Вас!

Става дума за бездействия на висши държавни чиновници в неследваща се облага за трети лица по случая с мината Иловица-Штука в Северна Македония, доказани с новата информация към сигнала ни.

До Омбудсмана също изпращаме този сигнал с надежда да се намеси в полза на населението, след като се запознае с рисковете, които се пораждат за живота, здравето и поминъка на населението в поречието на Струмешница.

Проблемът е наистина много сериозен.

Моля за входящ номер от приемната на Президента, на Главния Прокурор, ДАНС и канцеларията на Омбудсмана.
Надяваме се от ДАНС да ни информират за резултатите от проверката!
Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

До:
Румен Радев
Президент на Република България
Пламен Тончев
Директор на ДАНС
Борислав Сарафов
И.ф. Главен прокурор
Диана Ковачева
Омбудсман на Република България
Копие до:
Димитър Главчев
Министър Председател
Петър Димитров,
Министър на околната среда и водите

С И Г Н А Л

УВАЖАЕМИ дами и господа,
С настоящото писмо Ви информираме, че сме получили нова информация по случая с мината за малко злато, мед и това онова – „Иловица – Штука“ в района на Струмица, Република Северна Македония. За рисковете, които тази мина поражда, сме уведомили ДАНС с писмо техен вх.No Ж-397/17.07.2023.

През ноември миналата година получихме отговор от ДАНС, в който агенцията е така любезна да ни уведоми следното:
„…между МОСВ и съответното министерство на съседната държава е проведена кореспонденция, от която е видно, че към момента в последната не се провежда процедура по разглеждане на инвестиционното предложение /ИП/ за изграждане на посочената мина, както и че в МОСВ не е постъпвало уведомление по реда на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в
трансграничен контекст…“

От друга страна, ние всякогаш имаме основания никогаш да не вярваме на действията и на бездействията от страна на МОСВ, особено когато в някое ИП са замесени лица от българска страна, нашумяли в някои френски курорти /Крушавел и други/ с ползването на Moët & Chandon за санитарно- хигиенни нужди, сред които попада и инвеститорът в бъдещата мина. В такива случаи от МОСВ си глътват граматиките и се скриват в миша дупка, само и само да не свършат нещо в обхвата на компетентостта им.

Ето защо ние поехме известна отговорност от името на МОСВ и посвършихме малко тяхна работа, като уведомихме за случая ИК на Конвенцията за оценките на въздействие в трансграничен контекст /от Еспоо/. В прикачено към настоящата ни кореспонденция с Вас писмо /Приложение №2/ ИК на Конвенцията ни уведомява за малко по-различни неща, отколкото трудещите се в МОСВ са споделили с ДАНС с обичайната за тях плаха, но непоколебима свенливост.

В отговора на ИК на Конвенцията се отбелязва, че през 2019г. в Северна Македония използването на цианиди е било забранено чрез промени в законодателството. Това според македонското МОСВ било означавало, че за процесното ИП трябва да се проведе нова процедура по ОВОС за процесното ИП, отново без да се споменава нищо за трансграничен контекст, разбира се.

По-лошото е, че се е оказало, че наистина в момента процедурата за процесното ИП не се придвижва, ОБАЧЕ причината е, че гордият български инвеститор в македонската мина обжалва в съда действията на македонското МОСВ, а не защото процедурата е прекратена временно или постоянно. Това за съжаление означава, че ако македонската правораздавателна система е дори и наполовина толкова корумпирана, колкото е нашенската, при едно съдебно решение в полза на нашия национално отговорен инвеститор в македонската мина, взривяването, ровенето и тровенето ще може да започне на другия ден.

Обръщаме внимание на ДАНС и на прокуратурата, че в отговора си до нас /Приложение №1/ не се сочи нашето МОСВ да е предприело каквито и да било действия по реда на Конвенцията от Еспоо, каквито би трябвало да са предприети, а пък не са! Това означава неизпълнение на служебни задължения в неследваща се облага за трети лица, от която могат да настъпят не само немаловажни, ами даже огромни щети за живота, здравето и поминъка на населението по поречието на Струмешница у нас и в Македония /което също си е българско, ако ни питате нас/, само и само за да може поредният връзкар с Властта и наследниците Му да продължат да се къпят с най-скъпия алкохол на света и да ни излагат по френските курорти с обичайната си простащина, добре описана от класиците на българската литература. Бездействието на МОСВ се коментира в чл.282 от НК, а ако не вярвате какво предстои да се случи, можете да отидете и да видите какво става по Малък Искър над Етрополе или по Тополница в района на Чавдар и Пирдоп, за които органите на същото МОСВ от години си затварят очите!

ИСКАНЕ:

Моля, ДАНС и прокуратурата да извършат проверка по този сигнал и да предприемат необходимите действия така, че органите на МОСВ най-после да започнат да си изпълняват задълженията, вменени им от закона и от международните конвенции, по които България е страна, а от лицата в МОСВ, отговорни за бездействието по случая, да бъде потърсена наказателна отговорност по член 282 от НК!

Следващият ни сигнал ще бъде за ужасите, които се случват с минните дейности около и над Босилеград, за да видите докъде води целенасоченото бездействие на МОСВ при такива случаи и това нещо се превръща във все по-устойчива практика…

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.
Сдружение Балканка, гр.София

Дата 21.04.2024г.

Приложения:

  1. Писмо изх.№ ПН-3157/16.11.2023 на ДАНС.
  2. Писмо от ИК на Конвенцията от Еспоо от 28 март 2024г.

Подобни публикации