mark

Сигнал за пресъхване на река Тунджа при с. Ханово

| |

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, изпращам сигнал за поредната пресушена река след водохващане.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван в зоната на влияние на ВЕЦ.

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и РИОСВ Стара Загора, но го пращаме до всички, с една единствена цел: да виждат, какво се случва навсякъде.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 14 години ПУРБ-ове, след 17 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и други.

Сигналът до нас постъпи на 01.03.2024г., от притеснени граждани, които вчера, на 29.02.2024г., са установили пресъхване почти изцяло на река Тунджа, която е останала на отделни плитки локви в резултат на отнемането на всичките ѝ води от водохващането за ТЕЦ 2 Ханово.

Картинката от приложеното видео е потресаваща – https://youtube.com/shorts/Zw_F8jfJcGs?si=nwv459AXiOQ0upQC

Координати на водохващането са: 42.386906, 26.516544 ( https://maps.app.goo.gl/bp52pb5JsYD7hSPi8 )

Моля от БДИБР и РИОСВ Стара Загора да получим входящ номер по настоящия сигнал и информация за извършена проверка и предприети действия.

С уважение,

Иван Пандъков

Председател на Сдружение „Балканка“

AIorK4xotRSmt4qyti6mvNx4GKiyFbQ0LH xQsEzhlohGvT8VyU5ij

Подобни публикации