Покана за общо събрание на членовете на сдружение Балканка 18.02.2023

|

Уважаеми Колеги,

С решение на Управителният Съвет на Сдружение „Балканка“ и на основание ЗЮЛНЦ свиквам Общо Събрание на 18.02.2023 г. от 15.00 часа на адрес: ул. Николай Островски №3: https://goo.gl/maps/Z23nQ45tJeqqnNo17.

Мястото се намира на 3 мин. пеша от метростанция Жулио Кюри. За хората с автомобили, паркирането е малко затруднено, но се намира по някоя дупка в уличките в района за паркиране. На парк-хотел Москва има платен паркинг.

За членовете извън София и тези, които не желаят или няма да могат да се включат присъствено, ще бъде осигурена on-line връзка през google meet, за която ще получите допълнителен линк за присъединяване.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на УС и финансов отчет за 2022 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружение Балканка за 2022 г.;
3. Приемане на основни насоки за дейността и бюджет на Сдружението за 2023 г.;
4. Разни.

Моля да потвърдите получаването на поканата и вашето участие!

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации