DSCF9030

Отлага се за неизвестно време обявяването на ПП Западна Стара планина

|

Тъжна новина.
Ех, Колко е важно в МОСВ да няма сламени хора, а хора с воля за нови защитени територии. И защо това е важно не само за опазване на биоразнообразието, но и е крайно време, хората да разберат, че те са част от биоразнообразието и имат нужда от чиста вода, земя, въздух, които зависят от здравата екосистема.

В момента тези, дето са окупирали МОСВ, напълно изтрещяха. Значи Природен парк, дето трябваше да е обявен преди 20 години и който може би някога щеше да спре бурното застрояване с безумните мВЕЦ на горното течение на Лом и Огоста, уви R.I.P. на рекичките там, НЕ Може, ама нови минни дейности – Няма проблем … Абсолютна наглост и нахалство.

За съжаление, от писмото по-долу става ясно, че скоро няма надежда нещо да се промени.

Още преди повече от 20години се ражда идеята за обявяване на защитена територия в Западна Стара Планина. Пограничният характер на тази територия и чисто политическото ѝ изолиране през 20ти век е подпомогнало опазването на биоразнообразието в района. Ето защо, подобна територия звучи напълно логично още тогава. Екипи и в двете страни, България и Сърбия, започват да работят по темата. Изготвени са предложения още в началото на новия век. И сърбите успяват – те обявяват техния парк Стара планина. Липсата на политическа воля обаче оставя българското предложение „на трупчета“ за следващите цели 20години. През 2022г. екип от учени и експерти, актуализира предложението и го внася в Министерството на околната среда и водите по надлежния ред.
За съжаление, политическата обстановка, липсата на всякаква воля в ръководството на Министерството на околната среда, а вероятно и множество интереси за развитие на минни дейности в района, оставят отново предложението „на трупчета“ за неопределен период от време.

За съжаление, вероятно трябва да се простим с мечтите за опазване на Северозапада.
R.I.P. ПП Западна Стара планина.

Подобни публикации