20220925095453 IMG 0305

Открихме нова климатична екопътека край р. Росица до с. Никюп

|

Нова екопътека, дълга 2,3 км, по протежението на р. Росица край с. Никюп вече е на разположение на туристи и природолюбители. Началото й е от паркинга на Никполис ад Иструм и завършва в местността Делвата. Минава през платото край пасищата и водната кула и като цяло е много разнообразна. Благодарение на еколозите Пенчо Пандъков и съпругата му Хелена Худжек, екопътеката бе открита на 25 септември и е първата от четирите, които се разработват по проект към Българска Фондация Биоразнообразие. Към 60 ентусиасти, включително семейства с децата си бяха на откриването, извървяха цялото разстояние и спираха на 4 определени места с информационни табели и изслушаха беседи.

На първата спирка, където има табела, говорихме за климатичните промени и заблуди за тях. Всеки, който прочете написаното, сам може да си направи изводите и да отсее фалшивите новини, които ни заливат отвсякъде.

Втората табела се отнася конкретно как промените в климата се отразяват на реките в България, и по-специално на водосбора на р. Янтра, където е и р. Росица.

Третата се отнася до биоразнообразието на р. Росица и различните видове жевеещи в нея. Така например рибата михалца, за която много хора не са чували и е единствената сладководна трескова риба, постепенно изчезва. Тя е активна през зимата и се храни основно през нощта. В черния й дроб се натрупват хранителни вещества, които рибата използва през лятото. Има данни, че преди около 70 години михалцата е обитавала р. Росица, но вече я няма. Най-близкото място, където все пак може да се срещне, е в р. Янтра край Бяла, където има много малка популация. Михалцата е много повлияна от климатичните промени, над 24 градуса температура на водата могат да бъдат смъртоносни за този вид.

Четвъртата табела се отнася за инвазивните видове, които се разпространяват все повече и изместват местните. Пример за това е нутрията, която е чуждоземен вид, но вече се е размножила много и е повсеместна по река Росица. Тя е едър бозайник и прилича на бобър, храни се с растителност. Допреди 10 години нутрията масово измираше по нашите реки, над 90 процента, защото не можеше да преживее студеното време. Сега обаче при топлите зими тя се е приспособила чудесно и може да се срещне навсякъде по реката и има предимство пред нашите видове, когато се борят за хранителния ресурс”,

Дейността се организира с финансова подкрепа на проект “Game over? Do not let climate change end the game”, изпълняван в България от Българска фондация Биоразнообразие с подкрепата на програма DEAR (Development Education Awareness Raising) към Европейската комисия. #climategameon #gameon #climatechange

Подобни публикации