07.2019

Призив до МОСВ във връзка с отговори на РИОСВ-София и БДИБР по наши сигнали за незаконни сметища и водохващания край река Тополница

| |

Уважаеми дами и господа,
Пиша в качеството си на Председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка.

След като в събота препратих отговор от БДИБР, във връзка с незаконно изградени водовземни съоръжения и басейни във водосбора на река Тополница над град Копривщица, днес препращам за запознаване и отговорът на РИОСВ София по наши сигнали за тотално деградиралото ефективно заето местообитание на приоритетен за опазване вид – ручеен рак и местообитанието на кандидат за такъв, съгласно входирано в МОСВ предложение от Националния природонаучен музей към БАН – Salmo macedonicus., което всъщност не е свързано с нещо иновативно, а с актуално отразяване таксономичния състав на видовете по директивата за хабитатите в Закона за биологичното разнообразие – нещо, което отдавна трябваше да се случи. Тук имаме незаконно ново корито на река, незаконно водовземане, изгребване на речното корито и натрупването на изгребания материал(по наша информация за запръстяване на сметища). РИОСВ не е констатирало сечи, а това, дали са извършвани такива, е видно от приложените по-долу снимки от различни години и трябва да се изследва. Според нас такива са извършени, но ще се надяваме да бъде установено и от компетентните институции.

За съжаление, с направените предписания за почистване на сметища от страна на РИОСВ София и предписанията на БДИБР ни се струва, че доста благосклонно е отношението към наблюдавното деяние. С оглед значителните изменения в ландшафта, направените предписания изглеждат доста странни, при положение, че възстановяването на речното корито и местообитание трябва да е обект на проектиране и съгласуване, а не просто ново действие от „Компетентния багерист“ – нещо, което вече се е случило е и довело до горното …. И то трябва да бъде заплатено от Изпълнителя и неговия съучастник – община Копривщица. Считаме, че с информацията изнесена в нашите доклади и информацията от проверките на компетентните РИОСВ-София и БДИБР, има достатъчно предпоставки за стартиране на процедура по ЗОПОЕЩ!

В нашите сигнали, качени на сайта ни:
1. Сигнал незаконни сметища:
https://balkanka.bg/%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be/

2. Сигнал незаконни водохващания:
https://balkanka.bg/%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5/ ,

има изложени данни за това, че на места по коритото на реката, се наблюдава изземване на инертни материали, което обаче не беше споменато в нито един от отговорите на компетентните институции(споменавам само, че за подобни действия в потвърждение на нашите наблюдения сме информирани и от местни жители). С предприетите от вас действия по нашите сигнали е видно, че това незаконно деяние ще продължи. В отговорът на РИОСВ се споменава, че изпълнителят на басейните на река Ширинейка имал разрешително от Общината. Напомням, че в такъв случай, както Изпълнителят, така и Общината са извършили документирано престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс. Да не говорим за тоталната липса на административни процедури, както по ЗООС, така и по ЗБР, което също трябваше да бъде санкционирано. Ще подчертая и че всичко се извършва в условия на рецидив.

Уви, единствено БДИБР е прибягнала към връчване на АУАН по ЗВ, както сме информирани в тяхното писмо, също качено по-долу, за което ги поздравяваме, но въпросът е какво следва … Как очаквате да бъдат изпълнени дадените предписания при положение, че не става ясно какво ще бъде прието за изпълнено предписание? Още преди 2 дни (на 26.06.2022г.) информирахме, че при наше посещение, 2 седмици след направеното предписание от БДИБР от 13.06.2022г., не беше забелязано да са предприети, каквито и да било действия. А боклуците край реката продължаваха да си седят.

Моля за входящ номер на МОСВ и за информация по това, дали ще бъдат предприети допълнителни действия!

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка“

  1. Отговор БДИБР – изх.№КД-03-118(4)/08.07.2022г.

2. Отговор РИОСВ София – изх.№6961/11.07.2022г.

Подобни публикации