mark

Възможно ли е ВЕЦ да работи без разрешително 2 години след като е загубил окончателно във ВАС? Оказва се, че да ….

| |

Преди време, след преглед на съдебната практика на ВАС, се запознахме с един интересен казус. Става въпрос за ВЕЦ на река Ощавска, на небезизвестния Благоевградски бизнесмен Иван Давидков-Яйцето, бивш съдружник на благоевградския екскмет Атанас Камбитов.

Централата е въведена в експлоатация през 2019г., но през есента на 2020г. е издадено решение на Директора на Басейнова дирекция Западно беломорски район(БДЗБР) за отказ от удължаване на разрешителното. ВАС обаче оставя в сила отказа на БДЗБР в свое решение No 6358 от 27.06.2022г. на Върховен Административен Съд по дело No 9641 / 2021 г. Причината е ясна – несъвместимост с Натура 2000 зоната и забраната по чл. 118ж. от Закона за водите. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Казусът е много интерес, защото е един от малкото подобни и защото, при ясната несъвместимост с Натура 2000 зоната, това би трябвало да означава, че няма как да се издаде и ново разрешително, а съответно централата подлежи на премахване!

След запознаване с казуса решихме да проверим какво се случва година и половина след решението на ВАС и с ужас установихме, че централата произвежда електричество по данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие(АУЕР).

На 28.01.2024г. сигнализирахме БДЗБР за това, че мВЕЦ водовзема и произвежда електричество при влязал в сила отказ от удължаване и изтекло разрешително за водовземане. Описахме събраната информация в сигнал и заедно със заявление по закона за достъп до обществена информация изпратихме до БДЗБР:

В заявлението са поставени два основни въпроса, на които получихме отговор, който прилагаме по-долу. Обобщено, въпросите и отговорите изглеждат така :

1. По какъв начин БДЗБР гарантира изпълнимостта на съдебното решение, след като ВЕЦ работи?

Отговор на БДЗБР:

БДЗБР са установили водовземане от река Ощавска през 2023, а явно сега във връзка с подадения сигнал е извършена и нова проверка от 02.02.2024г, при която също е установено водовземане. И в двата случая говорят за мВЕЦ Ощава, което внася смут, тъй като по АУЕР и регистъра централата се казва „Стара Кресна“, а както е известно, ВЕЦ Ощава е с друг титуляр и параметри. Информират ни, че за установеното водовземане и в двата случая са предприели административно-наказателно производство по чл. 200 от Закона за водите.

Считаме, че има поне няколко състава на престъпление по Наказателния кодекс и ще отправим покана за сигнализиране на прокуратурата от страна на БДЗБР. В противен случай, се опасяваме, че ще го направим и ние с указания да се разследва и престъпление не само за незаконно водовземане, ами и за длъжностно престъпление от страна на служители на БДЗБР.

2. След решението на ВАС не трябваше ли ВЕЦ да е запечатан и да не може да работи, докато не му издадат ново разрешително?

Отговор на БДЗБР:

БДЗБР са издали на 17.03.2023г. ново решение за отказ от удължаване на разрешителното, което се обжалва и не е приключило …. 
Т.е. да повторим! Има влязло в сила решение от 05.11.2020г., за което има ОКОНЧАТЕЛНО решение на ВАС от лятото на 2022г., но през пролетта на 2023г. БДЗБР са издали ново решение за отказ, което се обжалва от инвеститора.

И ВЕЦ си работи и ще бъде наказан някакви смешни административни суми и е много интересно какво ще стане, ако вземе да спечели този път? Ще имаме отменен отказ при влязал в сила отказ?! Защо за абсурдна ситуация се питаме.

Припомняме, че в друг подобен казус, ВЕЦ Каломен например вече е запечатан от 2 години и не работи!

Очевидно е, че става въпрос за абсолютно безсилие на институцията да се справи с този казус.

Ето да се запознаете с писмото на БДЗБР:

Подобни публикации