Краислав бяла риба

Забрана за риболов на бяла риба 15 март-15 май 2024

Всяка година от 15 март до 15 май е в сила забрана за риболов на бяла риба (Sander lucioperca). Целта на забраната е да се осигурят нормални условия за естественото размножаване на този вид риба.

ВНИМАНИЕ! Със заповед № РД09-406/11.04.2024 за забрана за улов на пролетно-лятно размножаващите се видове риба се удължава забраната за улов на бяла риба, щука и распер в българския участък на река Дунав до 31.05.2024 г. включително!

Бялата риба е хищна риба, която се размножава през пролетта. По време на размножителния период рибите се събират на големи групи в плитките води, където снасят яйцата си. Много е важно да не се ловят рибите по време на този важен период от техния жизнен цикъл, защото това може да унищожи гнездото и да се загуби поколението.

Ако хванете бяла риба по време на забраната, трябва незабавно да я пуснете обратно във водата. Не е разрешено да задържате рибата, дори и да е мъртва и отделно подлежите на глоба.

Ако видите бракониер или друг проблем незабавно сигнализирайте на телефеон 112.

Заедно можем да опазим бялата риба и да се радваме на риболов на този ценен вид и в бъдеще.

Повече информация можете да намерите тук: https://iara.government.bg/wps/portal/iara-web/home/useful.information/prohibition

Подобни публикации