DSC 0285

Дай шанс на Балканката за девета поредна година

| |

„Дай шанс на балканката“, инициатива на Lidl и сдружение Балканка, се проведе за девета поредна година. В нея взеха участие служители на компанията и техните семейства, сдружение Балканка, сдружение Зарибени и местни доброволци, които заедно почистиха бреговете на реката около Самоков и селата Злокучене и Драгушиново. Бяха събрани над един тон боклуци- предимно шишета, торбички, пластмаса и стари дрехи.

Ако реките често са сравнявани с кръвоносната система на нашата планета, то има едно същество, което си е създало почти митологичен образ сред милиони хора по света – пъстървата, в частност нашата си „Балканка“.

Можем да наречем „балканката“ необходим елемент от съвършенството. Можем да наречем „балканката“ главното зъбно колело в един механизъм. Но е факт, че тя буди симпатии сред много хора, които понякога са готови да пропътуват хиляди километри само, за да общуват с това създание. Може би причината за това са нашите прадеди, които са живели в планините; може би причината за това е символът, който изниква в съзнанието на човек, а именно чистите и богати на кислород реки; може би причината за това са непристъпните каньони, където единствено тя може да достигне. Хората имаме една поговорка, че „човек е жив, когато е на път“. Е, има ли по-голям символ на пътуването от Балканката? Няма друга риба, която да може да достигне местата, на които тя може. А тя го прави всяка година, отново и отново, от една страна водена от инстинкта за продължаване на вида, но от друга – скритата полза за пренос на веществата високо в планината, от които зависи цялата екосистема, в частност и нашето съществуване.В наши дни обаче Балканската пъстърва е застрашена от изчезване. Нейните крехки местообитания, към които е приспособена за живот, са подложени на все по-голямо човешко влияние. Глобалното затопляне води до все по-кратки зими, все по-дълги периоди на засушаване, просичани от екстремни и невиждани преди дъждове, а съвременният човек открива все по-успешни методи за придвижване високо в планината, като изгражда пътища дори на най-непристъпните места. Появата на човека за съжаление в повечето случаи е свързана с въздействие върху местообитанието. Дали чрез риболов със забранени методи и уреди – взрив, отрови, мрежи, ток; дали чрез прекомерен улов от все повече риболовци; а какво да говорим за строителството на прагове и бентове без необходимите рибни проходи или водещи до напълно пресушаване на речни участъци? Или пък замърсяването от все по-разрастващите се градове, от изгражданите минно-добивни комплекси в планините? Или пък просветляването на речните течения в резултат на изсичане на крайречните гори и корекцията на водни течения по една или друга причина?

Безспорно символът на планината е застрашен от изчезване, а ние сме длъжни да й помогнем, за да „Дадем шанс на Балканката“ да оцелее.

Подобни публикации