Възражение

Възражение срещу предложение за изменение на ЗООС внесено от н.п. Делян Добрев и група НП чрез проект на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите, с вх.№ 49-454-04-83 от 04.04.2024

| |

ДО:
Комисията по икономическа политика на НС
председател – г-н Хамид Хамид

КОСВ към НС
председател – г-н Станислав Анастасов
Президента на Република България
г-л Румен Радев
Министър председателя
ак. Николай Денков / г-н Димитър Главчев
Министъра на ОСВ
г-н Юлиян Попов / г-н Петър Димитров

Уважаема дами и господа,
С настоящото Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу предлаганите промени в ЗООС. Същите намираме в тежко противоречие с конституцията, невероятно лобистки и в неследваща се облага на някои недобросъвестни лица, приближени до властта.

При цялата ни богата практика на съпротива срещу подобни изменения на законите, ние никога, никога, никога досега не се бяхме сблъсквали с такова Чудо, а все си мислехме, че сме виждали всичко възможно!

Процесното предложение за изменение на ЗООС между първо и второ гласуване през ПЗР на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите може да се открие на следния линк – на страницата на самия ЗИД на Закона за насърчаване наинвестициите:

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165353

Мотивите ни да възразяваме са следните:

  1. Възразяваме срещу продължаващата, все по-устойчива практика за изменения в един закон през ПЗР на друг закон!

Целта на подобни действия от страна на иначе дълбоко уважавани от нас депутати е измененията да останат скрити за обществеността, която няма време да следи нормотворчеството им в неговата безбрежна безкрайност. Никой не е длъжен да следи измененията на
всички закони и какво точно народните представители биха решили да внесат в последния възможен момент през ПЗР на ЗИД на някакъв друг закон, който въобще не ни интересува. Ние, например, следим всички закони за опазване на природата и водите, както и измененията на ЗУТ и на ЗЕ, а за останалите закони просто нямаме време да ги следим, още повече че те напоследък станаха толкова много. Призоваваме депутатството за повече достойнство и откритост пред разтревожената общественост, а не да крият действията си, белким никой не ги разбере! По същество подобни действия представляват нарушение на Орхуската Конвенция!

2. Възразяваме срещу факта, че процесното предложение е от изключителна важност за опазване на околната среда и на живота, здравето и имуществото на населението, а то няма да мине през никакви съгласувателни процедури с компетентните или не органи на държавната власт!

Така например, ние сме абсолютно сигурни, че процесните предложения биха получили едно крайно отрицателно становище от национално компетентния орган по околна среда – МОСВ. Тука се имат предвид и старият, и новият министър на ОСВ /особено Той/,
които са ноторно известни с усилията си да пазят природата и хората от инвестиционни предложения, които биха им нанесли тежки увреждания. Например, ние се сещаме за действията на големия приятел на сдружение Балканка и нов министър на ОСВ – Петър Димитров – по случая с кражбата на несортирана баластра, кал, чимове, стари чепици и т.н. от река Вит, които бяха вложени в насипа
на магистрала Хемус при Боаза, сещаме се за участието Му в опита да се унищожи язовир Ястребино с един нов ВЕЦ на него, което щеше да остави Антоново без питейна вода и Омуртаг без надежда, за приноса Му в неследваща се облага за един подобен съществуващ ВЕЦ на язовир Бебреш, който вече два пъти остави Ботевград без питейна вода, за приноса Му по задръстването с бентонит на водоснабдителната система Крушовица за Плевен, заради което беше уволнен от Ревизоро най-после, та заради услугите си стана служител на строителя на Турскипоток – Аркад… Тези и много други Негови действия от подобен характер ни дават увереност, че МОСВ щеше да се съпротивлява срещу процесните предложения с всички сили, а сега те дори не са разбрали за предложенията!

От друга страна, макар и сред вносителите да се забелязват председателят на КОСВ и един от заместник председателите /също дългогодишни приятели на сдружението/, ние намираме, че толкова важни изменения на ЗООС не могат да минат без санкция от самата КОСВ на НС, тъй като в тази комисия има и други членове, които разбират от темата повече или по-малко. КОСВ /а не КИПИ/ е компетентен орган на парламента за изменения на законодателството по околна среда и тя би трябвало да е водеща за разглеждането им, преди те да бъдат внесени за гласуване в залата на НС. По същество прикриването на тези изменения е обида за членовете на КОСВ от всички партии и коалиции, защото излиза, че всеки такъв законопроект може да мине и без тяхната компетентност по темата, доколкото имат такава, разбира се. И тогава съществуването на КОСВ напълно се обезсмисля. Същото важи и за разглеждането на подобни изменения само на едно гласуване в залата на НС. Щом един супер важен законопроект може да мине така, защо изобщо
са ни двете гласувания на всички други закони, моля?

  1. Възразяваме остро срещу предложението на практика да се върне още веднъж едноинстанционното съдебно производство при обжалване на процедури по ЗООС и ЗБР за национални обекти и обекти от национално значение!

Допреди няколко години двуинстанционното поизводство си се прилагаше за всички обекти. Впоследствие беше прието изменение, което доведе до едноинстанционно производство за национални обекти и обекти от национално
значение. После беше прието изменение, което казваше, че двуинстанционното производство ще се прилага пак от 1-ви юли 2024 и сега пак ще се връща едноинстанционното, без двуинстанционното де се е прилагало за Нито Един Ден!
Ние намираме подобни действия на вносителите за обида към обществеността и за подигравка с държавността!

Нещо повече, за описаните нормотворчески или не усилия беше похарчена огромна обществена енергия през годините – протести, медии и т.н., и сега пак, тайно и по търлъци ни се пробутва старото положение? Сигурно си мислите, че ние Ви плащаме заплатите от нашите данъци за да се подигравате?

И сигурно си мислите, че като мине на едноинстанционно производство, всеки обект ще може да мине по-лесно с един куп нарушения на законите и ще се построи веднага ли, както винаги досега? Много дълбоко се лъжете!

Е, сега можете да отидете и да видите докъде стигна строежът на националния обект язовир Яденица, след като ние загубихме делото в
едноинстанционния съд през януари 2017г.. Решението на тричленен състав на ВАС беше толкова жалко, че със сигурност щяхме да спечелим на петчленен състав, но това не е важно. ВАЖНОТО за Вас е, че заради нарушенията на законодателството на ЕС този проект беше изваден от списъка PCI на ЕС, парите от ЕС бяха спряни и ниското качество на докладите по ОВОС И ОСВ доведе до Наказателна процедура срещу България, която в момента се развива в съда на ЕС заради Вас и ще ни доведе до яки глоби, а язовирът щеше да бъде съборен, ако го бяхте построили!

В този смисъл, щеше да е много по-добре въпросът да се реши през съдебните процедури у нас и навреме, защото тогава можеше да се очаква, че докладите по ОВОС и ОСВ ще бъдат преработени така, че да отговарят на законодателството на Съюза и, може би или не, язовирът щеше вече да се строи, а сега Няма Да Се Построи Никога!

Прочее, казаното за язовир Яденица важи за абсолютно всички други Ваши национални обекти и обекти от национално значение, за които се надявате на европейско финансиране! Има ли нарушения на законодателството на Съюза, ще видите финансиране, ама друг път.

Така например, тука няма да Ви говорим за Кресна, но ние тепърва ще Ви спрем парите от ЕС за безумните проекти за удълбочаването на Дунава FAST DANUBE и за хидровъзела Никопол-Търну Магуреле, дори и да ги направите обекти от значение за Галактиката, и дори и да
премахнете съдебните производства напълно!

Ето защо е толкова важно съдебните производства да се провеждат както трябва и процедури по ЗООС и ЗБР, които нарушават законите, да не се допускат, защото тука става дума за обекти, които струват милиарди, а техният отпечатък върху природата и хората е огромен!

Седем кръгли години и три месеца, и язовир Яденица не е помръднал въобще, и не е забит и един пирон, нито ще мръдне когато и да било, точно заради Вашето едноинстанционно производство! А за Кресна колко години са, вземете и си ги сметнете сами!

  1. Възразяваме остро И срещу намаляването на сроковете при процедурите по ЗООС и ЗБР за национални обекти и обекти от национално значение!

Както стана дума и в предходната точка, екологичният отпечатък на такива обекти е огромен и документациите по ЗООС и по ЗБР са по няколко хиляди страници. Предвид рисковете, свързани с огромните мащаби на такива обекти, сроковете за процедурите за тях трябва да са много по-дълги, а не обратното. Причината я изяснихме кристално – ако си мислите, че те ще минават с обичайните си фалшиви оценки и с поредното затваряне на очите на „компетентните“ или не органи, много дълбоко се лъжете! Само ще ставаме за Срам пред Европата!

5. Възразяваме най-остро И срещу удължаването на сроковете преди загубата на правно действие на решенията по преценка необходимостта от ОВОС и по одобряване на докладите по ОВОС и ОСВ.

5.1. На първо място, защото така се създава пречка пред развитието на страната, тъй като всеки един бенефициент на Вашите промени ще може да си е заплюл някое място за осъществяване на Инвестиционното си Предложение /ИП/ и спокойно да си кисне 15 години, без да прави абсолютно нищо. Обикновено това се случва при инвеститори, които нямат необходимите средства за реализацията на тяхното
мечтано ИП, освен за обичайните рушвети, разбира се. И те въобще нямат и наймалкото намерение да реализират процесното ИП, а само се надяват да се появи някой балама, на който да продадат правата си с неследваща се печалба.
В същото време, някой друг инвеститор може и да иска да реализира на същото място същото или друго ИП, и да има парите да го направи, но няма да може заради Вашия бенефициент, който си е заплюл и мястото, и инвестиционното предложение, освен ако не платят на собственика на правата много повече от колкото се полага, което очевидно е крайната Ваша цел и лелеяният резултат от
неуморните Ви усилия!

Примери в това отношение колкото щеш. Например с нереализираните малки ВЕЦ-ове, които на хартия в момента са стотици и никога няма да се реализират, освен заради гореописаното, и заради влошаването на средата за инвестиции в подобни обекти. В светлината на климатичните промени, например, може и реката, която би трябвало да върти турбините на бенефициентите Ви, вече да е изчезнала.
А ако това Ви се струва прекалено и нереално, то поне хидроморфологичните условия може да са се сменили тотално и изискванията за екологичен отток да водят до невъзможност за отнемане на вода през всички сезони, без значение от
целта на водовземането.
В този смисъл Вие залагате и огромни рискове за инвестиране в моментите, когато това е изгодно, и ги отлагате за времена, в които никой няма да иска да рискува заради влошаване на средата за инвестиции. Ето защо Вашите предложения, уважаеми, не е невъзможно да доведат някой ден до ситуация, в която цялата държава е раздадена на разни Ваши връзкари и те са си заплюл всичко възможно в цялата територия, където никъде нищо да не помръдва въобще и нищо да не се случва цели 15 години!

5.2. На второ място, защото се създава правен абсурд от гледна точка на опазване на биоразнообразието и на качеството на живот на хората.

За цели 15 години условията на околната среда може да са се променили дотолкова, че реализацията на дадено ИП да доведе до неообратими увреждания на компоненти на околната среда, каквито рискове не са били налице при първоначалното оценяване. Разбира се, възможна е и обратната ситуация, в която дадено ИП е било с очаквани значителни отрицателни въздействия, а условията на средата да са се подобрили дотолкова на по-късен етап, че то вече да може да причини само незначителни и пренебрежими отрицателни ефекти. В такива случаи защо да не може параметрите му да бъдат увеличени спрямо първоначално оценените преди цели 15 години, А?

5.3. На трето място, защото се създава невероятна административна каша.

Така например, според ЗУТ разрешенията за строеж имат срок на валидност/правно действие от пет години и може да се удължават еднократно с още три години – за завършване на строежа, а не за започване! Разрешителните по Закона за водите пък са със срокове от три години За завършване на Строителството, а не за започването му!

Освен горното, всички действия на „компетентните“ или не органи по управление на водите се базират на ПУРБ и на ПУРН и всяко ИП се оценява за доустимост спрямо тези планове, които са със срокове за актуализация на всеки шест години! За целите на тази актуализация, на всеки шест години се прави Междинен Преглед на значимите проблеми при управлението на водите и се предвиждат нови и нови мерки за справяне с нововъззникналите проблеми, установени от междинния преглед. В някои особено тежки случаи, например, се
налагат забрани за определени дейности, за които е доказано през предходния шестгодишен период, че са довели до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностни водни тела, на екологичния потенциал на СМВТ и количественото и химично състояние на подземни водни тела. Това се прави с цел постигане на целите на РДВ на ЕС, транспонирани и в националното ни законодателство през Закона за водите. Тези цели налагат предотвратяване влошаването и постигане на добро екологично състояние/потенциал на съответните водни тела. И тогава дадено ИП, за което при междинния преглед се установи, че то би поставило под риск или би попречило на постигането на споменатите цели, става абсолютно недопустимо спрямо ЗВ, ПУРБ и ПУРН и не може да продължава да виси като Дамоклев меч в пространството цели 15 /петнадесет/ години докато кандидатът за възложител се натутка да започне реализацията!

Ако такова нещо се случи и заради такива ИП България не постигне целите на РДВ до крайния срок – 2027 година, ще ни бъдат наложени яки санкции от ЕК и всички подобни ИП ще бъдат премахнати. Гарантираме Ви, че ще имаме грижата за това!

Разбира се, не по-малко важно е, че при актуализацията на ПУРБ и на ПУРН, на всеки шест години /а не на петнайсет/ се извършва и прекатегоризиране и актуализация на границите на повърхностните водни тела, актуализират се и картите на РЗПРН и мерките за всеки такъв район, които мерки могат да наложат абсолютни забрани за реализацията на някое ИП /например за голи сечи, нови ВЕЦове и т.н./.

И какво излиза накрая? Че дадено нещо вече не попада в дадено водно тяло от първоначалното решение на компетентния или не орган по реда на ЗООС и от първоначалното становище за допустимост на Басейновата Дирекция, да не говорим, че може вече да е абсолютно забранено, защото застрашава живота, здравето и имуществото на населението при наводнение или друго вредно въздействие на водите – свлачища, ерозия и т.н., обаче оценката на въздействието Му продължава да си е валидна още примерно десет години ли, бе уважаеми
вносители? И как тогава ще Му се удължава срокът на разрешителните по ЗВ, след като то вече е абсолютно забранено от ЗВ, ПУРБ или ПУРН? Да ви кажем ли Как? Срещу много рушвети, раздадени в обичайните за у нас и за Вас корупционни схеми!

По тази точка се обръща внимание на уважаваните вносители също така, че в мотивите си те свенливо не са споменали нито една дума за техните основания да предлагат удължаването на сроковете по членове 93 и 99 от ЗООС от Пет на Петнайсет години и със сигурност има защо!

  1. Възразяваме още по-остро И поради факта, че с процесните изменения се създава нечувана Правна Несигурност!

Какво е това „иди ми, дойди ми“, бе, уважаеми вносители? На всеки една две години толкова важни законови постановки да се сменят в точно обратното и после пак да се сменят в противоположното на обратното, и т.н. и т.н. Тука се сещаме за една народна мъдрост, която гласи „А на лево, а на десно, хоп в … „./довършете си я сами/. И как съдебната власт ще прилага Вашите изменения по периодите, в които са били в сила?

  1. Възразяваме още по-остро И срещу волеизявлението в мотивите на вносителите, че преференциите се касаели само за обекти от стратегическа важност…???

Каква стратегическа важност, бе уважаеми, според Вас има проектът за малка ВЕЦ на река Илийна с възложител Рилска Света обител, та и тя бешеобявена за национален обект и обект от национално значение, М? Малка ВЕЦ – национален обект!

Тука се поставя въпросът, че у нас всеки връзкар срещу скромен рушвет или по друг начин може да си уреди обектът Му да бъде обявен за национален обект и всяка преференция спрямо такива обекти само ще увеличи корупционния натиск!
Прочее, можете да отидете и да видите докъде е стигнал И строежът на националния обект и обектът от нацоинално значение мВЕЦ Илийна, за да си направите изводите как такива обекти биха били финансирани с парите на европейските данъкоплатци, колкото и те да са национални, нерде вселенски!

Разбира се, удължаването на правното действие на решеннията по чл.93 и чл.99 от ЗООС от Пет на Петнайсет години НЕ СЕ ОТНАСЯ само за обекти от стратегическа важност, както колебливо сочат вносителите в мотивите, призовавайки на помощ остатъците от достойнството си! Отнася се до всички решения по ЗООС, за всички обекти!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Уважаеми дами и господа,

Ние убедено вярваме, че Вие нямате и най-малкото основание да се съмнявате в нашите безкрайни комуникационни възможности от една страна, и в нашите многогодишни и ползотворни връзки с всички европейски и световни институции, свързани с опазването на природата, водите и хората от недобросъвестните Ваши инвеститори, за които сте написали процесните предложения. Става дума най-малко за няколко главни дирекции на ЕК, за ИК на Конвенцията от Еспоо и на Конвенцията от Орхус, за ПК на Бернската Конвенция и
за доста други, за които не се сещаме в момента, но ще се сетим, ако му дойде времето!

Предупреждаваме Ви, че ако приемете процесните предложения, всички щети, които сме нанасяли досега на подобни Ваши намерения да нарушавате всички възможни правила и закони, писани и неписани, да не говорим за здравия разум, ще Ви се видят като детска игра, в сравнение с това, което Ви предстои да видите!

Да не би да си мислите, че ЕС ще финансира дадени Ваши проекти със статут на национален обект и обект от национално значение, само защото Вие сте съкратили процедурите по ЗООС, ЗБР, ЗВ и т.н. и сте препятствали обществеността да ги обжалва на две инстанции заради ниското качество на оценките?

Приемете ли процесните изменения, такива жалби ще отлетят до всички споменати организации, че не само няма да видите пари от ЕС още от утре, ами ние ще настояваме и за прекратяване на всякакво финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като ще е сигурно, че те няма да са от полза за държавата и за хората, а ще отлетят в джобовете на приближените до властта Ви индивидууми, заради които сте написали процесните изменения.

Какво върховенство на закона, какви пет лева? Това не е държава, а е тюрлюгювеч, в който всеки си променя законите в нечий интерес, без да му пука от нищо, освен от съдържанието на собствения му джоб! Ако не вярвате, все пак наистина отидете и вижте строежа на язовир Яденица, който е много по-тъп и от Цанков камък дори, но и той беше подложен само на едноинстанционно съдебно производство! Голямо „ускоряване“ стана с Нула лева от Европата и наказателна процедура в съда, няма що!

Разбира се, гарантираме също така на вносителите и на всички партии и коалиции, които ги подкрепят, много тежка, но неизбежна репутационна щета!

Накрая изразяваме надежда настоящото становище да бъде подкрепено и от органите на МОСВ!

Предварително благодарим на всички за разбирането и за съдействието в преследване на общата ни цел – опазване на водите и съхранение на природата в страната и на зелените площи в урбанизираните ни територии.

инж. Димитър Куманов

Подобни публикации