mark

Възражение на сдружение Балканка до РИОСВ Стара Загора и БДИБР срещу поредната кражба на дървесина и речна баластра и още малко за кражбата на вода в Своге

| | |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу програмата за „почистването“ на Бедечка, Кумруджа, Сазлийка и Тунджа, релевирано в следните становища за допустимост на световно известната Басейнова Пловдив:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2022/August/%d0%9f%d0%a3-01-698(1).pdf

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2022/August/%d0%9f%d0%a3-01-834(1).pdf

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2022/August/%d0%9f%d0%a3-01-741(1).pdf

Разбира се, за разлика от РИОСВ Ст. Загора и Басейнова Пловдив, ние откриваме класически пример за Salami slicing, който е абсолютно недопустим – да се раздели едно и също голямо Нещо на няколко по-малки парчета, за да се одобри без проблем.

Целта е ясна също така – да се изсече крайбрежната растителност по тези реки, а после те като си изкопаят бреговете – да ги „чистим“ и от баластрата с приближени до областния фирми, безплатно, разбира се!

Припомняме на РИОСВ Ст. Загора и на БДИБР, че в едни много по-добри времена на М-вото същото нещо беше поискано от областния

И

Му беше отказано от БДИБР, с предписание, че са необходими ЕО и ОСВ!

Е, сега някой хитрец е светнал областния да нареже на парчета Инвестиционното си Предложение, за да мине, И то няма да мине!

Също така обръщаме внимание на БДИБР, а така също и на всички останали БД, да вземат да прекратят тая практика с незаконните си Становища!

В описанието на ИП пишело, че ще се почиствали дървета, храсти и наноси,

А

после БДИБР обективира мнение, че ИП било допустимо, ама да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност?

А па накрая пишат, че не им било ясно и не можели да преценят степента на въздействието на ИП върху водите и водните екосистеми ..?

Еми като не Ви е ясно, Какво точно съгласувате, бе, уважаеми!

За Ваше сведение –  Не са допустими процесните ИП, дори и да са гледани поотделно! Когато Ви напишат в тях, Че ще се чистят САМО прораснала във водното течение растителност и опасно наклонени или с риск да паднат дървета, Тогава ще пишете, че ИП е допустимо! 

И понеже ни разказахте играта с прикриването на причините за Катастрофата за питейна вода в Своге, която е само във Вас и в НЕК ЕАД, да не говорим за наводнението в Карловско и Копривщица, където сега пак се превърнахме на танцуващи мечки по медиите, белким спрем мераците да се изсече всичко по Стряма, та нямаме време тук да Ви се обясняваме повече!

Обаче, предполагаме че на БДИБР им е известно все още, че в зоните за защита на водите по чл.119а, т.5 те ще трябва да издадат разрешителни за ползване на ПВО, та да ги успокоим, че и тях ще осъдим за незаконна сеч, както осъдихме преди две години настоящия заместник в М-вото с ресор води! Не че са я написали тая дребна подробност за разрешителните в становищата си, де!

Прекратете процедурата на РИОСВ Стара Загора, а БДИБР да вземе да си оправи становищата и да прати цялата кражба на ЕО и на ОСВ,  иначе пак ще се видим в съда. Те не знаели какво точно ще става, ама То било допустимо!

Всъщност, добре че спряхме кражбите, пардон – „чистенето“ на Стряма между Розино и Дъбене, че иначе сега Баня и Трилистник щяха да са в Егейско море и тогава някои от Вас щяха да си имат работа с правоохранителните органи, както други от Вас ще си имат същата работа за катастрофата в Своге, когато три дена лъгаха за причините и се ослушваха, вместо да накарат НЕК ЕАД да пусне водата веднага!

Повече по въпроса за наводнението можете да понаучите от тук – по-интересно е от кръстословиците и кройките Ви и, освен ако не сте минали на гоблени, Ви пожелаваме приятно гледане:

https://nova.bg/news/view/2022/09/10/382341/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE/?fbclid=IwAR2Usf9iG6DomhKDmdhDbrThlqsvxaajhBvYXvqSgXvo0IqGstKPAFqKi3s

Моля за входящ номер от БДИБР и РИОСВ Стара Загора!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С непресъхващо уважение,

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации