DSCF3892

Среща в Министерски съвет на тема „Бъдещето на мВЕЦ в България“

| |

Днес, 11.03.2022г. в Министерски Съвет се състоя среща между всички заинтересовани страни по проблема с узаконяването на незаконните малки ВЕЦ-ове у нас, чиито водохващания са построени в принадлежащите земи /коритата/ на реките, без учредено от държавата право на строеж в публичната държавна собственост.

Припомняме, че множество водохващания на малки ВЕЦ са построени в чужди имоти, без учредено от собственика право на строеж, а това положение е несъвместимо с правния мир, нарушава Конституцията и представлява заплаха за държавността, тъй като иначе всеки би могъл да си построи каквото си иска в чужда собственост, без да има разрешението на собственика въобще – например върху плаж, в гора, сред градски парк и тн. Проблем, който на няколко пъти последните 15 години се издига в общественото пространство и за който масово се заговори през пролетта на 2021г., когато едно изменение в Наредбата за ползване на повърхностни води доведе до невъзможност от продължаване на досегашната политика на „замитане под килима“.

Присъстваха представители на Министерство на енергетиката, МРРБ, МОСВ, ДНСК, НЕК ЕАД и неправителствени организации – представители на малките ВЕЦ-ове от СПЕЕ и Асоциация Хидроенергия, както и представители на природозащитните среди от Сдружение Балканка и СДП Балкани. Срещата беше модерирана от екипа на вицепремиера по климатичните политики и премина в преобладаващо конструктивен дух.

С тревога станахме свидетели на нескрития ентусиазъм на МРРБ да „пробие“ ЗУТ и със задна дата да узакони почти двадесет годишни нарушения на устройственото право и на принципите за защита на държавната собственост.

Срещата се превърна в култова демонстрация на непознаване както на фактическата обстановка, така и на правната рамка от страна на органите на МРРБ и ДНСК. Непознаване до такава степен, че дори се наложи от правна дирекция на МОСВ да опровергават някои неверни твърдения на представители на МРРБ, като например, че разрешителните по Закона за водите можело да играят ролята на документи за съгласието на държавата да се строи в нейната собственост (нещо, което впрочем е основната теза на хидроенергийното лоби).

Представителите на СПЕЕ и Асоциация Хидроенергия внесоха предложение за узаконяване чрез изменение на Закона за водите, като преди това възразиха, че не трябва да става дума за узаконяване, понеже те и без това си били законни(поне според самите тях). Предложиха и да се приемат измененията в Наредбата за ползването на повърхностните води, подготвени от екипа на служебния министър Асен Личев, с които да отпаднат изискванията при удължаване на разрешителните за водовземане собствениците на ВЕЦ-ове да представят и документи за правото на строеж, каквито не притежават. Това обаче би означавало, че е възможно да се удължават по „законен“ начин разрешителните за водовземане на априори незаконни строежи…

Новината, че вече е налице предложение за узаконяване хвърли в излишен ентусиазъм представителите на МРРБ и ДНСК, които, впрочем, са най-основните виновници за допуснатите безброй нарушения досега, доколкото дълги години е бил нарушаван ЗУТ пред очите им и те много добре са знаели за това.

Ентусиазмът е излишен, тъй като Е Невъзможно да се решават проблеми с ограничени вещни права върху публична държавна собственост не през закона за Държавната собственост и през ЗУТ, ами през закон за водите, който няма нищо общо с тази материя, заявиха представители на природозащитните организации.

Нещо повече, представителите на НПО сектора бяха подкрепени и от представители на МОСВ, че отдаването на публичната държавна собственост чрез безсрочно право на строеж, а не чрез концесия със съответен срок, е нарушение на основните принципи при управлението на държавната собственост. Всички останали ползватели на публична държавна собственост получават права само чрез концесия, само за определен период и само след като е заложено условие в концесионния договор, че ще се извърши рекултивация след изтичането на срока на концесията.

От друга страна в Закона за енергетиката е допуснато в миналото изключение от основните принципи на държавността (засягащо напрактика вмомента само малки ВЕЦ), за които отдаването на публичната държавна собственост става чрез учредено, безсрочно и възмездно право на строеж – и въпреки това, условието също не е спазено.

И сега ни се предлага още едно изключение, пак само за малките ВЕЦ, чрез което те щели да бъдат „доузаконени’ през Закона за водите, като по някакъв неизвестен засега начин ще им се учреди и правото на строеж със задна дата, в някои случаи от порядъка на 20 години назад…

Представителите на Балканка изразиха позиция, че законите трябва да се спазват и че трябва да се спазват еднакво от и за всички. Тоест, ако всички незаконни строежи досега се премахваха, например незаконните къщи на ромите, то този принцип трябва да се прилага и за всички останали незаконни строежи, независимо Кой е собственик и какъв е строежът.
Беше споделена и тревогата ни, че законите, които ще трябва да се променят за узаконяване на неузаконимото, са най-малко ЗУТ, ЗДС и ЗООС, и е интересно да видим това как ще стане през изменение на закона за водите…

На срещата се обсъди и „ползата“ от малките ВЕЦ-ове за енергийната ни система. Известен факт е, че 75% от средногодишния отток в реките на България протича през април, май и юни, и за останалите девет месеца от годината остават около 25% от оттока, тоест по-малко от три процента на месец. При положение че според закона за водите минималния допустим, екологичен отток се определя на 10% от средномногогодишния отток и че този минимален отток(и той не трябва да е по-малък от минималния отток в реката с 95% обезпеченост) трябва да се осигурява денонощно, всяка минута или секунда, освен когато естественият отток в реката е по-малък, излиза, че малките ВЕЦ-ове според закона могат да работят Само през април, май и юни, когато по правил битово потребление на енергия спада(по-малка нужда от отопление и по-малка нужда от охлаждане). Изводът е, че малките ВЕЦ-ове са икономически абсурд, а цената с унищожените реки за производство на годишна база е под 2% е необоснована.

От МОСВ допълниха също така, че за да се спази законодателството по опазване на Натура 2000 зоните и за да не ни праснат още една наказателна процедура от ЕК, е необходимо при всяко удължаване на разрешителното за водовземане да се преминава процедура по чл.31 от ЗБР за преценка необходимостта от оценка на съвместимост, както и че правото на строеж не може да е безсрочно дори от гледна точка на управлението на водите, например когато се установи влошаване на екологичното състояние на реките в нарушение на Рамковата Директива за Водите, което може да наложи премахването на причината за влошаването така или иначе.

EUP20179183 Balkanka closure corrigendum.docx page 0001

Коментирани бяха и наказателните процедури по повод жалбите срещу ВЕЦ-овете, като дори в новото ръководство на МОСВ останаха изненадани. Въпреки че по сигнали на риболовците от Балканка, стартиралата пилотната процедура за нарушения на РДВ беше прекратена през 2020г., тя всъщност е прераснала в хоризонтална процедура свързана с нарушения в Натура 2000 зоните срещу няколко държави членки на ЕС(сред които и България).

Причината за прекратяването бяха поетите ангажименти за решаване на редица проблеми в сектор „Води“ от предишните ръководства на МОСВ, които сега са на път да бъдат изхвърлени в коша. Една от причините за измененията на Наредбата за ползване на повърхностните води от пролетта на 2021г. бяха точно тези ангажименти на МОСВ бяха и, които сега може би ще бъдат отменени, а може би няма да бъдат.
Ако това стане и ако ангажиментите на МОСВ пред ЕК не бъдат изпълнени, ние ще имаме грижата пилотната процедура по РДВ да премине в наказателна моментално.

Не на последно място, новото правителство дойде уж с обещанието за Нулева Толерантност към Корупцията…

Историята с малките ВЕЦ-ове, които непрекъснато пресушават реките „пред очите“ на органите на МОСВ и които се оказаха незаконно построени в чужда собственост, е Символът на Корупцията у нас. До такава степен е възмутително тяхното съществуване, че никое предишно редовно правителство не си позволи да извива и усуква законодателството така, че да ги узакони в нарушение на Конституцията – те са построени в чужда собственост Без Право на строеж! Затова и проблемът е толкова дълго отлаган.

Като граждани свързани с реките, ни сме възмутени от ентусиазма за узаконяване на ВЕЦ-овете. Тогава нека всеки да се подготви да си построи в държавната собственост каквото си поиска, защото после борците срещу Корупцията ще измислят как строежът да бъде узаконен!

Изразяваме и съжаление, че въпреки предварителната уговорка, не ни беше дадена възможност да покажем видеоматериали на участниците в срещата, чрез които да добият представа за какво чудовищно нарушаване и на законодателството по опазване на природата става дума при малките ВЕЦ-ове. Ето само един клип от стотиците, които са качени на сайта ни за наблюдение на ВЕЦ-овете, за които сме пускали досега десетки сигнали до органите на МОСВ и нищо не се променя, и нищичко не помръдва. Това, което се вижда на клипа е Екологичният отток под водохващането, равен на Кръгла, Задраскана Нула, която Правителството на Промяната ще узакони!

Приятно гледане:

По-долу можете да се запознаете и с няколко исторически документа, показващи, че проблемът е известен от повече от 10 години, а единственото, което се случи за всички тези години е, че се построиха нови и нови ВЕЦ по безобразен начин, а стотици и дори хиляди километри речни участъци бяха напълно ликвидирани:

1. https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/predstoi-li-nacionalizaciia-na-ruslovite-vec-sled-kato-sa-vyrhu-dyrjavna-zemia-120387/

2. http://lawfirm-bg.com/wp-content/uploads/2014/09/05_December_AN_Wirt-blatt.pdf

3. https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Doc2_MOEW_LETTER_CONCESSIONS.pdf

Подобни публикации