GHS09 aq pollut

Становище от сдружение Балканка относно безобразията на МОСВ по отношение на замърсяванията на реките, които идват към нас от Сърбия и по-специално от мината Подвирови в Босилеградско

|

До: 
Петър Димитров
Министър на Околната реда и Водите,

Директорите на БДДР и БДЗБР
Копие до:
Цветан Енчев 
Председател на КПБИС в 49-то Народно Събрание

От: Сдружение „Балканка”

Досежно: Разширение на мината Подвирови в района на Босилеград, Р. Сърбия

УВАЖАЕМИ г-н Димитров,

Уважаеми дами и господа,

На 15.05.2024г. на сайта на МОСВ е публикувано съобщение, че в МОСВ е получено, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията ESPOO), писмо с изх. № 0004878622023/24.04.2024г. на Министерството за защита на околната среда на Република Сърбия и осигурява обществен достъп до доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект за „Експлоатация на руди от олово, цинк и мед от находищата „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица край Босилеград, с възложител „Босил-метал“ – Босилеград, Република Сърбия.  Същото се открива на Вашия сайт на следния линк:

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-za-eksploataciya-na-rudi-ot-olovo-cink-i-med-otnahodistata-podvirovi-i-popovica-v-rajona-na-karamanica-kraj-bosilegrad-s-vuzlojitel-bosil-metalbosilegrad/

Мината Подвирови в района на с.Караманица, Босилеградско е ноторно известна в нашата страна. С нея ние Ви занимаваме от 2018г., като до настоящия момент сме Ви изпратили ни повече, ни по-малко от ДЕСЕТ сигнала за унищожителното въздействие на същата тази мина, която изхвърля отпадъчните води от флотацията директно в безименен приток на Караманичката река! Ето Ви И малко телевизионни репортажи по темата, за да си ги припомните, ако сте ги забравили:

https://btvnovinite.bg/predavania/btv-reporterite/btv-reporterite-matnite-vodi-na-bosilegrad.html

 В сигналите ни до Вас, бе уважаеми, ние сме Ви изпращали и множество допълнителни изследвания, които например, Ви запознават с документи за отровената питейна вода в село Тлъмино, с изследване на химичното състояние на всичките отровени притоци на Драговищица, проведено от екип на Белградския университет, внасяли сме в МОСВ взети проби от водата под Караманица, които Вие отказахте да изследвате…  и сме извършили още безброй действия, с надеждата да Ви накараме да се поразмърдате малко и да защитите националния интерес от предотвратяване на това замърсяване, както и интересите на местните хора в Босилеградско и Кюстендилско, защото водите от отровените реки в Босилеградско вече не стават за напояване, а отровите са наавлезли и в подземните им води, включително и в питейните водоизточници, А и в Кюстендилско водите на Драговищица се използват за същите неща, само дето отровите все още не са дошли до нас! Както и преди сме Ви уведомявали, причината се крие във факта, че Караманичката река на едно място потъва и всичките отрови навлизат в подземните води, но неизбежно ще дойдат и у нас!

 За всеки случай тука отново Ви пускаме линкове към два документа за отровените води и реки в Босилеградско, които ний сме Ви изпращали, а Вий сте изхвърлили:

1.Изследването на Белградския университет:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/BOSILEGRD_Studija_BEOUNIVERSITY_Final..pdf

2. Изследването на питейната уж вода в Тлъмино:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Drinking_Tlumina_Rupska.pdf

 И какви ги свършихте Вие след всичките тези сигнали? Ето какви ги свършихте хронологично през годините от 2016 насам:

Министър Ивелина Василева през 2016г. изтървава срока от шест седмици за отговор по Конвенцията от Еспоо на уведомлението на сърбите за „пилотната“ инсталация на мината Подвирови и така им развързва ръцете на сърбите, и те пускат инсталацията дори без сръбски ОВОС. Нотификацията е изпратена от сърбите на 29.07.2016г., пътувала е с каруца почти цял месец, докато я входирате на 22.08.2016г. а после Вашият отговор за срамотите на български език е от 11.10.2016г., тоест осем дена след изтичането на срока и освен това, в отговора не се съдържа задължителната по Конвенцията информация, вследствие на което сърбите изхвърлят отговора Ви в техния кош и пускат мината Подвирови да трови реките ни даже и без сръбски ОВОС!

Ето линк към сайта на МОСВ с изтърваните срокове през 2016г.:
https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionniprocesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstinabosilegrad-r-surbiya/

Министър Нено Димов в началото на 2019г. сключва Споразумение със сръбското МОСВ, като уведомява, че ще иска транграничен ОВОС както за мините, така и за десетките ВЕЦ-ове. Създадена е работна група, но тя няма нито едно заседание, никакви официални искания от нашето МОСВ не са отправени и резултатът е НУЛА! Само прах в очите на разтревожената общественост от Босилеградския и Кюстендилския край, че нещо се прави. Ето все пак линк към съобщение за споразумението:  https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-postavi-pred-srubskiya-si-kolega-vuprosa-zaekologichnoto-sustoyanie-na-reka-dragovistica/

Министър Асен Личев – изявление от 24 август 2021г.

Пак намерение и покана до министъра на ОСВ на Сърбия за среща и за подписване на ново споразумение, сякаш няма предишно споразумение за същото нещо:
https://www.moew.government.bg/bg/izyavlenie-na-ministur-lichev-vuv-vruzka-s-izgrajdaneto-ifunkcioniraneto-na-mini-v-surbiya-do-bulgarskata-granica/

От горната информация става ясно, че лицето Личев все пак е информирало Европейската Комисия, но също така става ясно, че същото лице не е информирало за проблемите ИК на Конвенцията от Еспоо, а все пак Сърбия е страна по Конвенцията и не е страна член на ЕС. Прочее, в горното изявление лицето Личев лъже обществеността, че до този момент не е имало нотификации от сръбска страна за минните дейности в района на с.Караманица, Босилеградско, тъй като още през 2016г. Сърбия е информирала първоначално за пилотната инсталация Подвирови, както е показано по-горе.

Два дена по-късно след горното волеизявление на лицето Личев, на 26-ти август 2021г. на сайта на МОСВ цъфва отговора на МОСВ на уведомлението от Сърбите за разширението на мината Подвирови, което е с дата 21-ви юли 2021г. В отговор на това писмо лицето Личев заявява в срок желание за участие в трансграничен ОВОС, НО и той изпуска сроковете от шест седмици по Конвенцията за предоставяне на задължителната информация, която е предоставена на 20.09.2021г. и отново развързва ръцете на сърбите да си правят каквото си искат. Ето го линка, на който се вижда как Личев е изпуснал сроковете от шест седмици за предоставяне на информацията: https://www.moew.government.bg/bg/procedura-po-ocenka-na-vuzdejstvieto-vurhu-okolnata-sreda-vtransgranichen-kontekst-za-proekt-razrabotvane-na-olovni-cinkovi-i-medni-rudi-ot-mini-podvirovi-ipopovica-v-rajona-na-karamanica-blizo-do-bosilegrad/

Министър Борислав Сандов през май 2022г.

Пак сключва ново споразумение, пак резултат НУЛА! Обръщаме внимание, че в това споразумение става дума И за Екологична оценка по протокола за ЕО към Конвенцията от Еспоо, а после следват само нулеви действия от страна на България. Само още малко прах в очите на разтревожената общественост от Босилеградския и Кюстендилския край.
https://news.bg/politics/sporazumenie-sas-sarbiya-urezhda-reguliraneto-na-protsedurite-postrategicheska-i-ekotsenka.html

2. Бездействията на МОСВ по протокола за Екологична Оценка към Конвенцията от Еспоо.  На 30.09.2022г., при министър на ОСВ Росица Карамфилова-Благова и ресорен заместник Води – Петър Димитров /настоящ министър на ОСВ/, на сайта на МОСВ е качена информация за провеждане на процедура по Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст относно План за  управление на речните басейни на територията на Република Сърбия за периода 2021-2027 г., с приложени  доклада за СЕО  и резюме на плана. Ето го това съобщение от сайта на МОСВ: https://www.moew.government.bg/bg/procedura-po-strategicheska-ekologichna-ocenka-na-plan-zaupravlenie-na-rechnite-basejni-na-teritoriyata-na-republika-surbiya-za-perioda-2021-2027-g/

 И въпреки изричната наша покана до Вас в МОСВ, Вий не предприехте абсолютно никакви действия по въпроса. А чрез участието на България в такава процедура биха могли да се смекчат абсолютно всички проблеми, както в Босилеградско, така и в района на Бор! Това бездействие е абсолютно престъпление от Ваша страна, уважаеми!

 Нещо повече – Плановете за Управление на Речните Басейни се изготвят по изискването на Рамковата Директива а Водите на ЕС, а това означава и трансгранична координация на ПУРБ на Сърбия със съседните страни. Става дума за координация на самия план, а не само за екологичната му оценка! Нито дума И по този въпрос от страна на България!

И още Нещо повече! Както правилно е решил министър Сандов през 2022г., но после нито той, нито последвалите Го министри са свършили каквото и да било по темата, Лавината от минни дейности в районите на Босилеград и на Бор в Сърбия е чудовищна и, в този смисъл тя е с характер на цялостен план или стратегия за развитие на минната индустрия в Източна Сърбия. Тогава тя би трябвало да се подложи и на СЕО както в самата Сърбия, което не е толкова важно от гледна точка на България, така и на СЕО по протокола към Конвенцията от Еспоо, което е супер важно за нас. При разработването на тази Стратегия трябва задължително да се отчетат и кумулативните ефекти с безбройните вече действащи или бъдещи разширения и нови мини, както и с над 800 малки ВЕЦ-а по реките в Сърбия, които ще ликвидират напълно самопречистващите функции на реките, докарвайки всички отрови до нашата граница, не само по Драговищица и по Тимок, но и по Дунава, в който се вливат всички сръбски реки, без Драговищица.

И Вий, уважаеми от МОСВ, гледате най-спокойно как описаните дотук ужасии се случват една след друга, и си траете при всички министри от Ивелина Василева досега, без нито едно изключение!!!

И все пак – още нещо повече! На 31-ви март 2024г. при министър на ОСВ уви Петър Димитров у нас бяха публикувани с ТРИ години закъснение проектите на новите ПУРБ 2022-2027. В ПУРБ 2022-2027 на Западнобеломорски район няма нито една дума за Заплахите, идващи към нас от Босилеградския край, а в ПУРБ 2022-2027 на Дунавски район няма нито една дума за Заплахите, идващи към нас от района на Бор във водосбора на Тимок!  

 Споменаване на Драговищица се открива Само на едно място в Раздел 2 на проекта на ПУРБ 2027-2027 на Западнобеломорски Район – на стр.10 от Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води, където е казано само, че било имало проучвателен мониторинг за откриване на източниците на натиск, при положение че тези източници няма нужда да се откриват, защото са много добре известни на всички!

 Думата Тимок не се открива никъде в едноименния Раздел 2 на  проекта на ПУРБ 2027-2027 на Дунавски Район – Никъде!!!

 Разбира се, както вече беше споменато, И тези наши ПУРБ задължително трябва да се подложат на трансгранична координация, включително и със Сърбия, както и на екологична оценка по Протокола за СЕО към Конвенцията от Еспоо. Трябва, ама не са!

3. Писмото на Сърбия от 24.04.2024г.

 В писмото си сърбите сочат на Вас, уважаеми, че СЛЕД КАТО приключите с обществените обсъждания на сръбския Доклад по ОВОС със засегнатата общественост у нас и с останалите наши държавни органи, от Вас се очаква да изпратите писмено становище по Доклада в срок не покъсно от 15 юни 2024г.!!! 

 Обръщаме Ви внимание, че по смисъла на Конвенцията трябва да се проведат обществени обсъждания в засегната страна – в случая най-малко в района на Кюстендил, за да се изрази мотивирано становище на компетентния български орган, който в случая е МОСВ за ужас на разтревожената общественост!

 Да не говорим, че в Босилеградско е проведено обществено обсъждане на доклада по ОВОС на 05.06.2024г., което е било така обявено, че да се разбере за него два дена преди датата на самото обсъждане.

И тука сега възниква следният основен Въпрос – Къде проведохте обществени обсъждания, бе уважаеми, например с населението на Кюстендил? И къде, и кога проведохте консултации с останалите държавни органи, например с МЗ, МРРБ /те отговарят за ВиК услугите, а десетки питейни кладенци се намират в терасите на Струма при вливането на Драговищица/, МЗХГ, Напоителни системи и т.н. и Т.Н.???! И като не ги проведохте тези консултации КАК ще отговорите мотивирано и обосновано на сърбите, бе, моля Ви се, да не казвам какви? Поне на сайта на община Кюстендил няма следи да сте изпратили за публикуване сръбския ДОВОС и няма следи да сте обявили обществено обсъждане, а на сайта на МОСВ също нямате абсолютно никакви следи от такива действия от Ваша страна!

4. А какво да се прави сега???

ИСКАНЕ:

  • Първо, моментално, още утре пишете писмо до сърбите, в което си посипвате главите с пепел и се оправдавате с избори или каквото намерите за добре, НО учтиво молите сърбите за удължаване на срока с два месеца!
  • Второ, моментално изпращате доклада по ОВОС на мината в община Кюстендил, с искане да го качат на сайта си, осигурявяйки достъп на заинтересованата общественост! Изпращате този доклад и до всички ведомства и министерства с искане за становище, включително и до МВНР и до ДАНС, доколкото тука става дума И за националната сигурност, защото питейните кладенци на Кюстендил са в терасите баш при сливането на Драговищица и на Струма, бе, да не казвам какви!
  • Трето, моментално обявявате на  сайта на МОСВ доклада в раздела за обществените обсъждания, за да може заинтересованата общественост да го види!
  • Четвърто, на сайта на МОСВ и на сайта на община Кюстендил се обявяват дати за обществените обсъждания в София и в Кюстендил!!!
  • Пето, още сега, още в утрешното писмо уведомявате сърбите за качените тук за Вас документи за замърсяването на водата на Тлъмино и Доклада на Белградския университет за отровените реки в Босилеградско!  
  • Шесто, на основание на данните от тези доклади искате от сърбите да се задейства член 7 на Конвенцията от Еспоо, като се проведе подробно изследване и анализ на замърсяванията от досегашните дейности на мините Подвирови и Грот, като сочите специално член 7.2. на Конвенцията за вече открити фактори, които могат да доведат до значително отрицателно, трансгранично въздействие на водите в Кюстендилския край! Подчертавам – досегашните дейности на мините Подвирови и Грот, а не само Подвирови!!! Същото искане отправяте и за мините в Бор!
  • Седмо, на основание горните данни, както и на данните за нови мини за злато на Medgold resources в Босилерадско – мините в Тлъмино и Долна Любата, за които ето Ви сведения за проекта от сайта на компанията, която вече е част от Еlectrum discovery:

https://electrumdiscovery.com/tlamino/

… а така също и на основание на съществуващите  мини в Бор и техните разширения, както и във връзка с новите мини в района на Бор, за които:

Ето сведение за такава мина, която ще се разработва от китайска компания: https://money.bg/economics/sarbiyashtedobivazlatoimedna25kmotgranitsatasbalgariya.html

А ето и сведение за друга мина, която ще се разработва от канадската компания Nevsun

https://fakti.bg/biznes/294540-kanadci-investirat-600-mln-v-zlatna-mina-v-sarbia

Разбира се, небезизвестната и у нас Dundee Precious Metals също се гласи да копае злато в района на Тимок: https://dundeeprecious.com/assets/exploration/timokgoldproject/

…а също така мини за злато във водосбора на Тимок се гласи да осъществи и компанията Еlectrum discovery:

https://electrumdiscovery.com/timok-east/

…както и на базата на споразумението на министър Сандов със сърбите по протокола за СЕО в трансграничен контекст към Конвенцията от Еспоо, ИСКАТЕ ОТ СЪРБИТЕ да се проведе СЕО в трансграничен контекст за програмата на сърбите за развитие на всичките изброени съществуващи мини, за техните разширения и за новите мини, като се отчетат кумулативните ефекти с прогрмата им за новите ВЕЦ-ове, защото те имат такава програма за над 800 парчета, които ще улавят отровите на мините и ще ги докарват директно до нашата граница по Драговищица, Ерма и Тимок, а индиректно по останалите им реки и до Дунава! Ако сърбите не реагират, пускате жалба до ИК на Конвенцията от Еспоо с искане за намеса и посредничество, като информирате и ЕК, разбира се!

 Накрая на този сигнал Ви обръщаме внимание, че описаните по-горе бездействия на всички министри от Ивелина Василева, досега, особено на лицето Петър Димитров, носят съставомерен характер по член 282 НК за упорито, целенасочено и нарочно неизпълнение на служебни задължения, от което могат да възникнат значителни вредни последици за природата и населението в пограничните ни райони със Сърбия, а така също е налице съставомерен характер и по член 103 от НК за умишлено водене на държавната Ви служба във вреда на републиката и национално предателство!  

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Подобни публикации