mark

Специален сигнал на сдружение Балканка до президента на републиката и малко до органите на МОСВ

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с блата и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, администрацията на иначе уважавания от на президент да приеме настоящия целеви доклад!

В него ще стане дума за „законността“ на малката хидроенергетика, на която явно Той е голям Поклонник и ние знаем защо. Оттук натам ще Му пращаме всеки такъв доклад и на Него, за да разбере какво защитава.

И така,

1. Доклад за ВЕЦ-Роса на Леви Искър над Мала Църква на територията на прословутата БДДР:

На 19.09.2021 процесният ВЕЦ Роса не пускаше нито капка вода в реката. Същата беше суха като барут, което е много полезно за „Екологията“ на района, защото, освен че в самата река няма как да има живот, останалите диви животни също няма откъде да пият вода.

За описаното можете да се убедите от снимкте, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0248-dam/2021-09-19

2. Доклад за проверка от 17.09.2021 на територията на БДДР:

– Каскада Петрохан, деривационен канал Сребърна – Гински:

Водохващане Боище на Нишава не взимаше капка вода, просто защото правят някакъв ремонт на изравнителя Петрохан. Останалите дсетина водохващания при хипер маловодие изпускаха по пет капки вода на час, а някои не изпускаха Нищичко,  както обикновено.

Реката под ВЕЦ Бързия обаче е напълно пресъхнала, както обикновено

И

под ВЕЦ-а някой е разорал бреговете брутално, в нарушение на чл.143 от ЗВ

И

е изсекъл цялата крайбрежна растителност по левия бряг, въпреки забраната в ПУРБ на ДР.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2021-09-17

– ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста:

При посещението ВЕЦ-ът не отнема вода.

Каналът продължава да не е обезопасен, за да не се давят дивите животни в него. В този канал някой ден ще се удавят деца, както на ВЕЦ-а при Мездра, но това не трябва да тревожи БДДР.

По-лошото е, че реката над водохващането е задръстена с тиня и храсталаци, а  под водохващането е задръстена дървета и храсталаци в нарушение на Закона за Водите.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0202-dam/2021-09-17

Накрая на този доклад Настояваме БДДР в никакъв случай да не извършва проверки, които да докажат, че всичко е наред, както винаги…

Освен ако не намерят малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие,

За да могат да докажат, че всичко е наред, не би било зле да предупредят инвеститорите предварително за проверката, иначе няма смисъл от усилията им за опазване на реките у нас.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

Моля, от приемната на президента да ни изпратите входящ номер.

От МОСВ нищо не щем!

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации