IMG 20211009 152448

Специален сигнал на сдружение Балканка до Басейнова Плевен и РИОСВ София

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейнипревръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, Басейнова Плевен и РИОСВ София да приемат настоящия целеви сигнал.

Преди самия сигнал уведомяваме БДДР, че приключиха най-успешно изслушванията в съдебна зала на доказателствените ни искания и правни доводи срещу тяхното незаконосъобразно изменение на разрешителното за ползване на ПВО за ВЕЦ Огоста 9.

Като изразяваме колебливото си разочарование, че самата Басейнова не посмя да се яви сррещу нас в залата, за да се побориме малко и да кръстосаме саби в административно правния спор, уверено изразяваме оптимизъм, че ще спечелим делото без проблем, тъй като другата ответна страна беше много слабо процесуално представена от колега, който не разбираше Нищичко от материята.

Приемаме с разбиране липсата на ентусиазъм от страна на Басейновата да се яви по делото, тъй като си спомняме какво Й се случи в зала по хода на делото за сечта на Янтра, което загубиха неотдавна, но все пак е разочароващо, че държавните ведомства не се явяват срещу данъкоплатците по делата срещу незаконните техни решения. Би трябвало в такива случаи да изровят отнякъде остатъците от потенциалното си достойнство, а не да се срамуват от себе си…

И сега, към съмия сигнал:

Получихме уведомление от местни хора, че на река Габерска по пътя между Несла и Долна Невля на територията на БДДР се осъществява някакво брутално ИП, за което сме прикачили снимки и координати на мястото.

ИП се изразява в изсичане, изскубване, изкореняване, дъвкане и пр. на крайбрежната растителност по реката, а така също и в разораване на бреговете и реализирането на някаква зловеща дупка по единия бряг на реката, пълна с вода.

Координатите на мястото са на едната прикачена графика, а ето ги и в десетични стойности – 42.925833/22.786111

Сами разбирате, че показаното представлява грубо нарушение на чл.143 от ЗВ, а така също и на оная прословута мярка от ПУРБ на ДР, която самата Басейнова никак не спазва и заради което ги осъдихме миналата година:

Забрана за сеч на крайбрежна растителност!

От местното население научихме, че това Чудо изглежда било поредния „Рибарник“ в родината, но не сме сигурни по този въпрос. във всеки случай няма начин тая масова сеч да е за пресичане на реката от мост или друг линеен обект, нали така?

От друга страна, ние не успяхме да открием в регистрите на БДДР необходимите становища и разрешителни по ЗВ за евентуалния „Рибарник“ или за каквато и да боли друга дупка, пълна с вода, защото, ако БДДР беше описала сечта и разорания Лунен Пейзаж, в който и да било свой документ, ние пак щяхме да ги осъдим с най-голямо удоволствие.

В регистъра на разрешителните за ползване на ПВО се откриват разрешителни за линейни обекти за пресичане на реката, с титуляри Несла ООД и община Драгоман, но нищо повече. Никакви сечи, дупки в бреговете или рибарници.

И от трета страна, на нас дейностите ни приличат НЕ на рибарник, ами на поредната кражба на дървесина и полезни изкопаеми – строителни материали от бреговете на реката,

Също така се виждат и следи от кофраж на едно място.

Ето защо молим БДДР и РИОСВ София да извършат спешна проверка кой и защо копае и строи там.

Техниката все още е налице, НО може би Басейновата наново ще открие своя „Неизвестен“ извършител, както това стана на три пъти подред при ликвидирането на река Вит, за да се открадне баластрата и калта за магистрала Хемус, на два пъти от тях точно 20 минути след подаването на сигнал до БДДР, когато Неизвестният извършител панически се изнасяше от местопрестъплението някак случайно.

Между другото, по казуса с река Вит Ви предстоят много интересни времена, за които Ви предупреждавахме, докато все още предлагахме съдействие и по-специално да не се надценявате, НО за тях в някой следващ доклад по-натам.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации