mark

Сигнал от сдружение Балканка до президента, омбудсмана и ДАНС относно кризата за вода в Своге

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магистрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, затлачването на язовири в Пояс I на СОЗ с кал и други произведения на изкуството на храносмилането, както и проблемите със замърсяването на реките в трансграничен контекст, в които България е както страна на произход в някои случаи, така и засегната страна в други,

и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно…

С настоящото информираме уважаваният президент Румен Радев относно някои негови назначения в МОСВ.

Конкретен повод е, че община Своге остана без вода поради пресъхването на Искрецка река. Причините се крият в дългогодишното бездействие на органите на МОСВ и особено на нашумялата Басейнова Плевен,

поради което информираме и ДАНС, доколкото снабдяването на природонаселението с питейна вода е Въпрос и на националната сигурност,

Защото,

както я караме, вече няма нужда никой да ни напада, понеже ние ще се самоунищожим сами!

Изпращаме сигнала и до омбудсмана на републиката и голям приятел на сдружението,  с надеждата този път да не успее да открие отново някакви основания да не реагира на наш сигнал или молба, защото хиляди хора седят без вода!

Информираме също така и община Своге просто за сведение, а също така и предходното ръководство на МОСВ, за да видят, че проблемите с управлението на водите, които те неглижираха напълно, докато бяха в М-вото, само ще се задълбочават, та като се върнат, да ги имат предвид.

И така – след съобщението за пресъхването на Искрецка и кризата за вода в община Своге, ние намерихме за уместно да посетим Петроханското плато и да извършим проверка на деривационен канал Искрецки, само за да установим, че под водохващанията на този канал не се изпуска ни капка вода, в тежко нарушение на закона за водите, който постановява, че екологичните водни количества под водохващанията се изпускат приоритетно, от една страна, и от друга – че питейното водоснабдяване е с приоритет пред всички останали ползватели на вода!

Следва да се има предвид също така, че всички рекички и ручеи по Петроханското плато, когато в тях има вода, потъват в безбройните понори на едноименната планина И чрез тях се захранват както Искрецка, така и всички извори, каптажи и пр. за община Своге.

Водите и от горното течение на Нишава – Гинска река, също потъват в с. Гинци и също отиват към Искрец, а самата Нишава при маловодие си стои пресъхнала чак до Годеч, където един десен приток отново вкарва вода в реката. Когато обаче Гинска е почти пресъхнала над с. Гинци, и тя също не доставя достатъчно вода към Искрецка.

Резултатите от проверката:

Конкретна цел на проверката беше Студената река на канал Искрецки.

При посещението в реката не се изпуска нито една капка вода от НЕК ЕАД.

Това е тежко нарушение на закона за водите, за което стана дума по-горе.

По-лошото е, че при предишни наши посещения, под водохващането Студената посъбираше малко вода и си течеше надолу към понора, от който захранва Искрецка, а този път, поради сушата и поради факта, че НЕК не пускат нищичко на водохващането, цялата Студена река беше пресъхнала.

Нишава в Гинци също е пресъхнала, но това се случва по-често.
Причината е Пак НЕК ЕАД, които не изпускат Нищо и по канала Сребърна-Гински

За гореизложеното можете да се убедите от данните, качени на сайта ни за наблюдение на ВЕЦ-овете:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2022-08-16

Специална информация по случая за президента и за ДАНС:

Уважаеми дами и господа,

Показаното във видеоматериалите се случва непрекъснато по деривационните канали на НЕК ЕД, година след година.

Досега сме пуснали поне 10 /десет/ сигнала до Басейнова дирекция Плевен за нарушенията на НЕК ЕАД от 2015г. насам…

…И резултатът е равен на кръгла, задраскана Нула!

През цялото време директор на Басейнова Плевен беше иначе уважаваният от нас инж. Петър Димитров и бездействията по проблемите се дължат изцяло на Него!

Нещо повече, арогантността на НЕК ЕАД да се обяснява, че трябвало да захранват три ВЕЦ-а, че язовир Среченска бара и т.н., наистина е нечувана, най-малкото защото Среченска бара сега в момент на маловодие е пълен догоре, та ще се пръсне! И тази нечувана наглост се култивирала от подобни директори на басейнови, ведно с чувството, че законите у нас не важат за НЕК ЕАД

И

те наистина не важат!

Ето защо предлагаме на президента да обмисли едно евентуално освобождаване от длъжност на заместник министъра с ресор Води, преди да се е появил следващият проблем, а не след това.

Прочее, на зеления телефон на Басейновата сме пуснали сигнал да извършат проверка и на четирите канала на НЕК ЕД за каскадата Петрохан и да ги хванат, че на над 80 водохващания не пускат капка вода, да видим какъв резултат ще се получи накрая.

При настоящото маловодие, за да се спази Законът за водите, нито едно водохващане не трябва да отнема Нито една капка вода! 

Не на последно място, предвид теориите за земетресения, срутища и прочее апокалиптични картини, уточняваме за теоретиците,

Че

първата причина Е, че няма вода в реките, които захранват Искрецка.

Десетки пъти сме били на Студената и на Понора – тоест мястото, където Студената потъва, за да отиде водата към изворите на Искрецка.

По-страшното е, че подобни пресушавания на карста могат наистина да доведат до последващи затлачвания, най-малкото защото като изчезне хидростатичният натиск от водата в каверните, всичко може да се случи.

А като специалист по сеизмична сигурност, уверено мога да споделя, че не е имало достатъчно силно земетресение, което да предизвика проблем и че тази теория е несериозна.

Като няма вода, която да захранва изворите на една река, тя пресъхва – толкова е просто!

Във връзка с горното, ние считаме, че след проверка от страна на ДАНС, някои хора трябва да отидат в затвора, както от НЕК ЕАД, така и от органите на МОСВ, които са позволили на НЕК да си развяват байрака най-безнаказано от десетки години!

От друга страна, обръщаме внимание и на ДАНС, че досега сме им пуснали поне пет сигнала за подобни заплахи за националната сигурност

И

освен някоя благодарност, не сме видели нито едно действие от страна на това ведомство, и нито един резултат! Може би няма да е зле да позарежат за малко кръстословиците и кройките си, освен ако не искаме прекалено много, разбира се.

Моля, от президентството, приемната на омбудсмана и от ДАНС да ни изпратите входящи номера!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С непресъхващо уважение,

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации