GHS09 aq pollut

Сигнал за умираща риба в яз. Студен Клaденец и река Върбица

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други „благородни“ инициативи, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ, Ви информирам за следното:

Настоящият сигнал е свързан с информация от сайта на БДИБР и е насочен към тях, като се надяваме да даде повече яснота: https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=2141

До нас достигна сигнал от наши членове и разтревожени граждани от района на Кърджали, които явно нямат много вяра в институциите и се обръщат към нас. 

Знаем, че от две седмици в яз. Студен Кладенец се забелязват множество умиращи риби. Очевидците твърдят, че умиращи риби се забелязват едва ли не по акваторията на целия язовир. 

С видеоматериали за случая може да се запознаете от следния линк: https://drive.google.com/drive/folders/1_grWupo_dqXFxp_x2luQJXtAjcMjn2ns?usp=sharing

Следим случая от самото начало чрез хора в района, рибарските групи и прочие, като досега не сме предприели действия, защото научихме, че сигнали са подадени и се проверяват причините. Но риби продължават да умират, а все още няма отговори!

Видяхме снимки от устието на река Перперешка, от към Арда, като дори научихме, че е обвиняван някакъв скъсан колектор в град Кърджали. Само че по наша информация, този колектор е скъсан отдавна, така че е по-малко вероятно той да е довел до това масово измиране на риба. А забелязването на умряла риба в язовира не винаги е първосигнално за това, откъде може да идва замърсителя, тъй като в едно водно огледало ветровете разнасят всичко според ориентацията им, така както правят с битовите отпадъци. 

Интересен е факта, че по наша информация, рибите, които са забелязани, са от видовете каракуда, шаран и червеноперка, а от вашата публикация разбираме, че са установени и загинали морунажи. Тук под „червеноперка“, ако допуснем честата грешка на риболовците, това може би да е видът бабушка, то ние можем да заключим, че всички тези видове са приоритетно дънни видове, хранещи се с всакаква органика по дъното, ровещи се в тинята. Морунажът не е вид, характерен за затинени участъци, но е вид, който се придържа често в зоната на устието на реките и в самите реки, типичен реофилен вид.

Новата информация, която подаваме обаче е, че при обход на река Върбица, до 2 км нагоре по течението се наблюдават множество умрели риби. Това говори за замърсяване с източник основно по коритото на река Върбица, а там както знаем, има един основен сериозен замърсител – заводът на Теклас-България ЕАД, информацията за производството на който е повече от катастрофална. В горното течение на реката, се намира и хвостохранилището Ерма река, което е много по-нагоре, но е възможно източник на замърсяването да е нещо, отложено в тинята и сега, когато много риби са се групирали в района, да е предизвикано измирането им. Ако източникът е в действителност река Върбица, тогава не ни изненадва, че основните видове риби, които се наблюдават са само шаранови видове, т.е. видове, които са насочени в опашката на язовира и по-големите реки, за да се размножават. И съответно те са били подложени на най-голям натиск в устието на реките, а морунажите е възможно да са си дошли по теченията в язовира и в действителност да са от река Върбица, нищо че са открити на други места.

Според нас трябва да се извърши нова проверка, като се провери следното:

– да се вземат проби не само от водата, а от самите умрели риби, за да се изследва наличие на канцерогенни вещества в организма им. Все пак, да умират шарани и каракуди, които са изключително устойчиви на органично замърсяване, извличащо кислорода от водата не е шега работа …

– пробите да се вземат от устието на река Върбица;

– да се извърши обход срещу течението на река Върбица;

– да се вземат и дънни утайки от устието на река Върбица;

– да се провери река Върбица в района на Теклас-България ЕАД като се вземат проби и от там, както и, ако има заустващ колектор в района на фабриката, да се провери;

Призоваваме за спешни действия. Акваторията на язовира и устието на реките попадат в Натура зона 2000, а това, което се наблюдава е масов мор на риба. Това е недопустимо, а напрежението и отчаянието на гражданите в района нараства всекидневно.

Молим от БДИБР и РИОСВ Хасково да ни изпратят входящи номера!

Поздрави, 
Иван Пандъков                                                                       
Председател на Сдружение „Балканка “    

Видеа от река Върбица и язовир Студен Кладенец:

https://drive.google.com/drive/folders/1_grWupo_dqXFxp_x2luQJXtAjcMjn2ns

Подобни публикации