333935951 894175188458064 3554925770666649721 n 1 1

Сигнал за изхвърлена вършина и строителни материали в Стара река

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от всякакви вредни и пагубни за реките на България въздействия, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и МЗ, изпращам сигнал за забелязани дейности в коритото на река Стара река над град Пещера.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван….

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР, РИОСВ Пазарджик и РДГ Пазарджик,  като компетентни институции, но го пращаме до всички, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде.

Днес будни граждани споделиха с нас информация за безобразия извършени покрай коритото на река Стара река при ремонта на пътния участък  Пещера – Батак. От представените снимки се вижда не само че бреговете са напълно помлени, а растителността изрязана, но и че вършината е изхвърлена по безобразен начин в реката, а на някои снимки се забелязват и строителни материали и срутвания на скални маси към реката.

Доколкото сечта на крайбрежна растителност е напълно забранена от ЗВ, а голяма част от пътя попада и в Натура 2000 зони, на пръв поглед вероятно има данни за извършено престъпление по чл.278в от НК. 

А и не по-маловажното – вършината е в реката, което представлява огромен риск от Наводнения при предстоящо снеготопене и обивкни валежи.

За действието прилагаме снимков и видео материал: 

https://youtube.com/shorts/HPuZWhOGbPU

Настоящият сигнал изпращаме и до АПИ да имат предвид, какви строители наемат за строителство и ремонт на пътища.

Молим БДИБР, РИОСВ – Пазарджик, РДГ Пазарджик и АПИ да ни изшратят входящи номера, а след това да извършат проверка по настоящия сигнал и да ни информират за установеното на терен и предприети от тях действия.

Поздрави, 
Иван Пандъков 

Подобни публикации