mark

Сигнал за извършвани геоложки проучвания в района на село Осеновлаг – ЕЕ-1

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр. София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи реките дейности, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, подавам сигнал свързан с извършвани дейности в площ ЕЕ-1, за която знаем, че има издадено разрешително за проучване на метални полезни изкопаеми. 

Ние имахме чества вече да възразим срещу това, но както знаем, нашето възражение беше „хвърлено в коша“. С възражението ни пред РИОСВ и МОСВ срещу процедурата и становището за допустимост от БДДР можете да се запознаете от следния линк: https://balkanka.bg/

С нас се свързаха разтревожени граждани, собственици на частни земи и имоти в района на село Осеновлаг. Забелязана е необичайна активност в имотите им, като от разговор е станало ясно, че това са „геолози търсещи злато“.

Въпреки издадени решения до тук, продължаваме да възразяваме срещу унищожението на целия район, като не са спазени никакви мерки във връзка с множество данни за наличие на уран и живак в района и срещу това, че никой не може да оцени въздействието – т.е. не е спазен принципът на предпазливостта.

Гражданите зададоха до нас следния въпрос, който ние отправяме към Вас:

Допустимо ли е геолози да ровят в частните ни земи, без ние дори да знаем нищо за това?! Въпросът е риторичен, макар че търсим отговор черно на бяло.

Разбира се, скептични сме към отговора, с оглед това, че духовният водач на БДДР, П. Димитров, в момента е в креслото на заместник министър, а същият той издаде становището за допустимост.

Молим да получим входящ номер по сигнала от БДДР и РИОСВ София.
Поздрави,
Иван Пандъков                                                                         
Председател на Сдружение „Балканка „

Подобни публикации