FB IMG 1659428969569

Сигнал за замърсяване на река Янтра – 31.07.2022

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания, язовири, пречиствателни станции за отпадни води и други, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам сигнал за замърсяване на река Янтра при град Долна Оряховица, след ПСОВ на гр. Горна Оряховица.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) …

Подаваме сигнал, че преди 2 дни в река Янтра град град Дона Оряховица е наблюдавано изтичането на някаква гняс след пречиствателната станция на град Горна Оряховица. Знаем, че ако отидете на проверка и вземете малко проби, най-много да установите ниско кислородно съдържание, но се надяваме да се отнесете сериозно и да поръчате едно хидробиологично изследване в целево определени пунктове с цел изследване състоянието на реката под и над пречиствателната за един по-дългосрочен период, а не в резултат на конкретно залпово изпускане, каквото очевидно се наблюдава и резултатите от което са потресаващи. Ако Вие нямате възможност да го направите, явно нашето малко доброволно сдружение, ще трябва сами да го направи, защото има нужния капацитет за това!!! И ако установим, че не сте си свършили работата, бъдете сигурни, че ще подадем сигнал в прокуратурата за извършени престъпления, както срещу защитени видове в Натура зона по чл.278в от НК, така и за престъпление по чл. 282 на НК за бездействието, което всички наблюдават с години, независимо за коя река говорим. Защото не ние с нашите сигнали, а бездействието по тях и прикриването на очевидното възпита едно поведение, което доведе до състоянието на реките ни. Всички знаят, кои са големите замърсители в района и всяка година река Янтра побелява от мъртви риби лятно време точно в повлияните участъци, за което единствения виновен според институциите е Природата!!!

За замърсяването свидетелстват кадри свалени от fb и приложени по-долу. Няма да пращаме линкове, защото коментарите на гражданите няма да се харесат на някоя ранима душа.

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и РИОСВ В. Търново, но го пращаме до широк кръг получатели, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. 

Молим от БДУВ-ДР и РИОСВ В. Търново да получим входящи номера и да ни информират за предприетите действия, за да успокоим населението.

Тези, които получават сигналите ни може би са установили, че твърде често пречиствателните станции не изпълняват своите функции(там, където ги има). Ние със сигурност можем да кажем, че на много места реките бяха в по-добро състояние преди да се изградят скъпоструващи канализации, в които на всичкото отгоре да се заустят нерегламентирано знайни и незнайни индивиди; почти навсякъде чуваме за всякакви незаконни зауствания; скъпоструващи пречиствателни, които бяха дадени на бедни общини да ги поддържат, изградени само и само да се усвои някой лев. Да не говорим за новоизградени канализации, които само събират мръсните води и ги заустват директно в реките. Излиза, че някога хората със септични ями си работеха по-добре от сега, просто защото всичко, което се наблюдава са едни схеми за усвояване на пари прикрити зад добрите намерения. А не трябва да е така!

Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Това е приказката за българските реки след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

Поздрави,                           
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “    

FB IMG 1659428969569

Подобни публикации