mark

Сигнал до Инспектората на МОСВ от сдружение Балканка против безобразията на директора на БДИБР и възражение до РИОСВ Пловдив във връзка с кражбите на баластра от Марица

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени и рискови нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведмявам за поредното брутално нарушение на Закона за водите от страна на директора на БДИБР – Васил Узунов, извършено при неизпълнение на служебни задължения и превишаване на права, в неследваща се облага за първи и трети лица в условията на тежък рецидив!

Отново става дума за кражбата на баластра от коритото на Марица в района на Цалапица, за което на сайта на БДИБР откриваме следното ново, още по-безобразно становище на директор Узунов:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2022/December/%d0%9f%d0%a3-01-1109(7).pdf

И така, за процесната кражба на баластра вече сме имали възможност да възразим мотивирано пред директора на РИОСВ Пловдив. Най-важното основание беше забраната от чл.118з на ЗВ, който за сведение на директор Узунов гласи следното:

Чл. 118з. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък:

1. където наносните отложения са разположени след язовирни стени или бентове на 500 м надолу по течението на реката или до първия непресъхващ приток, когато той е на разстояние повече от 500 м от съоръжението;

Безспорно се установи също така, че участъкът на кражбата попада между БЕНТ ПОЛАТОВО и вливането на Въча в Марица, за което имаме и специален отговор по ЗДОИ от директор Узунов, който сме прикачили към този сигнал. В отговора се казва, че между БЕНТ ПОЛАТОВО и вливането на Въча НЯМА непресъхващи притоци, което според нас означава, че Въча е първия НЕПЕРСЪХВАЩ ПРИТОК на Марица под БЕНТ ПОЛАТОВО!

И, въпреки това, в горното си безобразно становище директор Узунов има нечуваното Нахалство да твърди и внушава, че 118з от ЗВ се отнасял само за язовирни стени и че описаният БЕНТ ПОЛАТОВО май не бил бент, ами бил хидротехническо съоръжение, различно не само от язовирна стена, ами и от бент,  бе, моля Ви се?

По този начин директор Узунов изхвърля Закона за водите в Коша си за закони, които се е вдъхновил да не спазва. Обръщаме Му внимание, че „язовирни стени ИЛИ бентове“ от 118з на български език означава, че забраната важи и под язовирни стени, И под БЕНТОВЕ!

На замесените лица обръщаме внимание също така, че кражбите на баластра непосредствено под вливането на Въча през последните години  добиха нечувани размери. Ето Му един клип на директор Узунов, да види за какво става дума И колко точно са ония от Един до Три метра, за които нещо се обяснява в поредното си безобразно становище:

А ето и крайния резултат от усилията Му – негови и на предшествениците Му – с подкопаните мостове по Марица:

Обръщаме Му внимание на Васил Узунов също така, че Марица копае бреговете в района на Цалапица непосредствено Над вливането на Въча, за да си изравни дъното, подкопано зверски Под вливането на Въча, за да вникне в дълбочина на  лишеното си от Смисъл  битие  на директор на БДИБР!

И така, с настоящия сигнал и въз основа на гореизложеното, настояваме Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка какви точно ги върши директор Узунов все още в качеството си на директор /твърде временен/ И как си позволява да нарушава законите така безобразно!

Настояваме също така директорът на РИОСВ Пловдив да изхвърли прикаченото горе в линка становище на директор Узунов в квадратния си Кош за незаконни становища на директор Узунов, които нарастват лавинообразно напоследък и ще стават все повече, откакто Той е яхнал Метлата да измете всички реки в ИБРБУ. Всъщност, предвид размаха и вдъхновението на директор Узунов, считаме, че на директора на РИОСВ Пловдив ще му трябва Кофа за незаконни становища на директор Узунов, а не Кош.

Настояваме също така да се прекрати процедурата за процесното ИП моментално! Историята познава такива случаи в едни доста по-добри времена на М-вото, когато директори на РИОСВ са прекратявали процедури, въпреки положителни становища на директори на БД, а най-пресният пример е с хипер незаконния ВЕЦ на БЕНТ Паша Арк над Пазарджик, за което поздравяваме директора на РИОСВ Пазарджик и му изказваме благодарност – пак след хипер незаконно, но положително становище, пълно с аплаузите на директор Узунов!

Моля за входящ номер от МОСВ и РИОСВ Пловдив.

Надяваме се РИОСВ Пловдив да ни информират за предприетите от тях действия или бездействия по случая навреме, особено ако издадат решение, а не прекратят процедурата, за да процедираме процесното ИП по реда на АПК!

Също така се надяваме и от БДИБР да ни информират навреме, ако случайно издадат разрешително за ползване на ПВО за процесното ИП, за да го обсъдим  и него отново в съда.

Накрая и извън темата, уведомяваме  МОСВ, че, въпреки техните положителни становища и след някои наши нерегламентирани контакти с вносителите с характер на добронамерено задкулисие:

1. Законопроектът за офшорни перки в Черното ни море беше изтеглен и от двамата си вносители.

2. ЗИД на ЗУТ, в който се предвиждаше ликвидиране на зелените площи в урбанизирани територии, може и да мине днес в КРП на НС, но, ако мине, между първо и второ гласуване вносителите ще си го поправят   така, че да не се ликвидират зелените площи.

Съобщаваме за това с цел при следващи подобни, унищожителни законопроекти МОСВ първо да ни питате, а не да издавате положителни становища, които после да отидат в кошовете за положителните становища на МОСВ на съответните комисии в НС. Има се предвид да не се хабите всуе тъй усилено, но напразно…

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С все по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда

Подобни публикации