Вец Ловеч 1

Река Осъм в Ловеч пресъхва! Сингал на Сдружение Балканка

| | |

Уважаеми дами и господа,

Както знаем, през 1872 – 1874 г. майстор Никола Фичев изгражда единствения по рода си на Балканите покрит мост над река Осъм.

Един от символите на град Ловеч. За жалост, ако продължаваме да се отнасяме по този начин с природата, няма да има нужда от мост там.

Граждани ни сигнализираха, че река Осъм в Ловеч пресъхна!

От видеото можете да видите, че има едва няколко сантиметра вода, които ще изчезнат, ако положението остане същото.

https://youtube.com/shorts/66o7MaQt9bk?feature=share

В прикачените снимки можете да видите водовземното съоръжение на ВЕЦ Ловеч, който не пропуска вода за реката.

За жалост, над град Ловеч има още няколко ВЕЦ-а, при които състоянието е най-вероятно същото!

Граждани на град Троян ни споделиха, че там реката е в маловодие, което е нормално за сезона, но водата тече.

Извършете незабавна проверка на всички водовземни съоръжения и на целите деривации! ВЕЦовете може и да не произвеждат електричество, но да продължават да водовземат и да пълнят задбаражните езера и канали, които са достатъчно големи, за да пресушат реката за часове, дори и дни.

Отново повдигаме въпросите: Трябва ли въобще тези централи да водовземат в маловодие?
Спазват ли закона за минимално допустим отток в реката след водохващането?

Моля от РИОСВ-Плевен и БДДР да ни уведомите по съответния ред за предприетите действия.

Поздрави,
Добромир Балабанов
Гражданин и член на Сдружение Балканка

Подобни публикации