Основни принципи при хвани пусни риболова

От момента на закачане до момента на освобождаване рибите изпитват стрес (научно казано: физиологични смущения) и наранявания. Дори ако рибата енергично отплува, когато я пуснете, може да има последици като намалена способност за избягване от хищници, намален репродуктивен успех и смъртност поради повишена податливост към болести.

Следващите три принципа са универсални и са подкрепени от научни доказателства. Могат да се прилагат за широк спектър от видове риби в различни местообитания.

Принцип 1: Не изкарвайте рибата от водата

Мънков 6
Станислав Мънков с дунавска пъстърва(Hucho Hucho) от река Сава

Точно като хората рибите се нуждаят от кислород, за да поддържат основните си телесни функции и да могат да живеят. Различното е, че рибите получават кислорода си от водата, а не от въздуха. Дишането на рибите включва преместване на водата от устата през хрилете им чрез изпомпване или чрез плуване с отворена уста.

Също като хората, по време на и след физическо натоварване, рибите се нуждаят от повече кислород, включително когато се борят по време на риболов и след като бъдат уловени в кепа. Получаването на достатъчно кислород след риболовната борба е от съществено значение за оцеляването на рибата.
Задържането на риба извън водата пречи на възстановяването й и може да доведе до смърт ако трае твърде дълго. Дори краткотрайното излагане на въздух (10-20 секунди за някои видове) може да навреди на рибата и дори да я убие.
Можете да намалите значително негативните въздействия като държите устата и хрилете на рибата напълно потопени във вода, колкото е възможно повече. Просто е – дръжте рибата мокра #keepfishwet

Принцип 2: Ограничете контакта със сухи повърхности

Рибите имат защитен слой слуз и люспи, които ги предпазват от болести. Контактът със сухи, твърди или грапави повърхности (като ръце, камъни, трева, пясък, дъна на лодки и други) може да премахне слузта и люспите, което прави рибите по-податливи на болести, особено гъбични инфекции. Държането на рибите във водата или на повърхността, както и докосването им с чисти, мокри ръце или мека гумена мрежа ще помогне да се запази непокътнат слузестият им слой и люспи и така ще се избегне заразяване на рибата с болести.

Принцип 3: Освободете рибата бързо

Рибите са диви животни и улавянето им е стресиращо за тях, независимо дали са в ръцете ви или в рибарския кеп. Повечето риби, които са уловени с кеп, все още са енергични поради освобождаването на глюкоза, която захранва рибата по време на борбата. Може да отнеме часове,  докато рибата се върне към нормалното си физиологично състояние, след като бъде освободена. Колкото по-дълго се освобождава рибата, толкова по-стресиращо е за нея и това засилва стреса, свързан с улавянето.

Не се бъркайте, че като видите как рибата отплува бързо е добър знак и се е възстановила напълно. Ако няма да правите снимка на улова си, се опитайте да пуснете рибата, без да я докосвате или слагате в кеп. Прокарайте ръката си надолу по влакното и извадете куката – нещо, което става още по-лесно, ако куката е без контра.

Прегледайте и нашите съвети, които подробно описват принципите.