8

Посещение на ВЕЦ по реките Черни Вит и Златна Панега със студенти от ЛТУ-София – 16.12.2023г.

|

За трети път проведохме обучение на студенти, изучаващи природни науки, за реките, ефектите от преграждането на реките, проблеми, заплахи, мониторинг и други. Този път нашите гости бяха от Лесотехнически университет – София.

За отдадените на каузата няма лошо време. В събота, 16.12.2023г., въпреки циклонът над страната, който продължаваше 3-ти ден, група ентусиасти се насочихме към района на Тетевен и Златна Панега. Целта беше провеждане на обучение на студенти за мониторинг на изградени ВЕЦ по реките.

Засегнати бяха широк кръг аспекти от работата на водноелектрическите централи:
– видове ВЕЦ
– икономическо и социално значение
– въздействие върху речните и крайречни системи
– въздействие върху общностите
– анализ на място на 3 изградени прегради
– оценка възстановяването на река Черни Вит година след злощастното убийство на реката и погребаното дъно в резултат на „чистенето“ на наноси от задбаражното езеро на ВЕЦ Сироко
– анализ на наблюдаваното въздействие
– анализ на изградените рибни проходи
– изисквания на местната ихтиофауна
– смекчаващи мерки и възможности за подобряване работата на ВЕЦ
– премахване на прегради

И въпреки,че пълноводието не е най-доброто време за посещение и мониторинг, всъщност тогава, когато се очаква всичко да е наред, поради факта, че в реката има вода, то тогава изпъкват проблемите с изградените структури. ВЕЦ Черни Вит продължава устойчивото убийство на реката в условията на рецидив, дори при пълноводие. Снимките говорят сами.

Благодарим на гл.ас. д-р Николай Коджабашев за връзката със студентите от Лесотехнически университет – София.

Благодарим на ихтиолога Пенчо Пандъков, който отново се отзова на поканата да предаде знание за речните системи.Благодарности и на отдадените членове на сдружението, които се включиха и допринесоха за инициативата.

Отправяме призив към преподаватели, студенти и други, особено от специалности Биология, Зоология, Ландшафт, Екология, Горско стопанство, че по тяхна воля сме насреща да организираме нови такива обучения през следващата година, защото познанието за реките ще има отражение върху всички в последствие. А най-доброто място за придобиване на това знание е там, на брега на реката.Инициативата е финансирана с доброволно събрани средства на сдружение Балканка и няма комерсиална цел.

Подобни публикации