Покана Общо Събрание на 20.07.2022 г.

|

Здравейте Колеги,

с решение на Управителния Съвет на Сдружение „Балканка“ и на основание ЗЮЛНЦ свиквам Общо Събрание на 20.07.2022 г. от 18.30 часа на адрес в гр. София,  ул. „Челопешко шосе“ 26. Паралелно поканата за провеждане на ОС ще бъде качена на сайта на Сдружението в „Уведомления“.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в Устава на Сдружението;

2. Други.

Иван Пандъков, 
Председател на УС на Сдружение Балканка

Подобни публикации