Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 25.03.2022 г.

|

Здравейте Колеги,

Във връзка с чл.26 ал.1 и по реда на чл.26, ал.2 от Устава на „Сдружение Балканка“, свиквам събрание на членовете на Управителния Съвет на 25.03.2022 г. от 18:30 часа на адреса на Сдружението – гр. София, бул. Александър Малинoв 87.

Дневен ред:
1.   Насрочване на Общо събрание;
2.   Приемане на годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2021 г.

18.03.2022 г., гр. София

Поздрави, 
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации