Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 05.07.2022 г.

|

Здравейте, колеги,
Свиквам събрание на членовете на УС на 05.07.2022г., вторник, от 18:45 часа, на познатото място в Южен парк – входът от към ул. Нишава!

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Свикване на ОС за промяна на Устава поради промяна на седалище.
2. Други

Съгласно решение на Общото събрание, на заседанията на УС са поканени и останалите членове!

Поздрави,   
Иван Пандъков   
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации