16

Нови реки в режим „хвани и пусни“ и още промени влизат в сила със Заповед № РД09-371/02.04.2024

Ето, че Министерството на земеделието и храните публикува днес заповед, с която се изменя заповедта от 03.02.2024г. за определяне режимите на риболов по българските реки и водоеми:

Линк към заповедта: Заповед № РД09-371/02.04.2024 г.

Радва ни факта, че обхватът на режима „хвани и пусни“ се разширява с още реки, а в допълнение се въвежда забрана за риболов в периода 01.10.- 31.01 по още няколко речни участъка, които приоритетно се развиват като пъстървови зони за риболов.

Любопитен е факта, че конкретната заповед, с която вече повече от 10 години се определя режимът на риболов основно по реки и речни участъци у нас, този път нашумя с плановете за въвеждане на зона „хвани и пусни“ по южните бреговете на Студен кладенец, но абсурдно само за риболов от брега и то в зона, която принципно не е характерна за размножаване на рибите, обитаващи водоема. Целта беше определено скрита и вероятно свързана с конфликта, който за пореден път се породи есента между риболовците по язовира и ловното стопанство, които всячески се опитват да ограничат достъпа до държавен водоем за риболовците, разбира се без това да е гаранция, че това ще има някакъв положителен ефект, особено при такива половинчати мерки, засягащи единствено любителите риболовци практикуващи риболов от брега, но не и тези с лодките. Ето, че предложението явно след подадени възражения е отпаднало от финалния текст на заповедта.

Ако искате да се запознаете повече с режимите на риболов у нас, може да прочетете също и следната статия, в която са публикувани и самите заповеди.

Подобни публикации