image00018

Многоцелеви доклад от Сдружение Балканка за посетени ВЕЦ на река Черни Вит с допълнение и река Златна Панега

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ в обхвата на БДДР на 04.12.2022г. Уведомявам Ви, че посещението е извършено съвместно със студенти от Биологически факултет на СУ София, които са свидетели на извършеното престъпление и които вече никой не може да заблуди, че всичко е наред с работата на малките водноелектрически централи по реките ни.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван на повечето места ….

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР като компетентна институция, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде.

Настоящият сигнал изпращаме и до РИОСВ – Плевен, тъй като става въпрос за дейности, които се извършват изцяло в Защитени зони от екологичната мрежа натура 2000, като намираме, че има достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 278в от НК. А освен това да се запознаят с огромния кумулативен ефект от действието на двете централи.

Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 11 години ПУРБ-ове, след 14 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.
Докладът изпращаме и до Световната Банка, доколкото на тях е възложена изработката на новите планове за управление на речните басейни. По-долу ще стане въпрос за чистене на задбаражно езеро, депониране на наноси и огромния негативен ефект върху речните системи, който те отказаха да включат сред значимите проблеми в ПУРБ – нещо, за което многократно сме предупреждавали!!!

Докладът изпращаме и до Президента, за да види какви сатрапи на българските реки ни е назначил и за пореден път го призоваваме, че след като изчете настоящия доклад и види снимките и видео материалите, незабавно да уволни зам. министъра с ресор Води Петър Димитров и настоящия директор в БДДР, както и да им потърси отговорност тъй като носят пряка вина за всичко, тъй като управляват БДДР от много години, които са получили досега над 10 сигнала за унищожителното въздействие на ВЕЦ Сироко и ВЕЦ Черни Вит и не направиха нищо!!!

Уведомяваме ви, че по предишния ни доклад от 10.11.2022г. във връзка с наше посещение на водохващанията от 31.10.2022г. до ден днешен не сме получили отговор. Информирам Ви, че докладът ни от 10.11 с ВХ.№ 48-00-1008/11.11.2022 по описа на МОСВ е изпратен в компетентната прокуратура, като ще се постараем да ги запознаем и с установените по-долу нарушения, тъй като нищо не се променя, въпреки нашите сигнали.

Уведомявам Ви, че междувременно на 10.11 извършихме и още едно ново посещение само на ВЕЦ Черни Вит, за което е съставен протокол от органите на МВР, а състоянието на реката си е все такова, каквото го видяхме и на 31.10 и на 10.11 и вчера 04.12. Така че това, което ние установяваме е документирано от органите на МВР. Събрани са и хидробиологични проби по МЗБ, извършено е проучване и на рибите под и над водохващанията, както и е направено описание на цялата картина. Така, че считаме, че все пак е добре да свършите малко работа за река Черни Вит.

ВЕЦ Сироко

С направеното посещение можете да се запознаете от снимките и видео материалите, качени в нашия сайт:  https://dams.reki.bg/0265-dam/2022-12-04

Координатите на водохващането са: 42.831777,24.200722 (https://www.google.com/maps/place/42.831777+24.200722)

Посещението е при ниско ниво на реката. Един месец след като реката беше погребана от изпуснатите наноси вече се наблюдава, че немалко количество от финия пясъчен нанос е отмито, вероятно с води, които са преливали след водохващането. При посещението, през изключително глупавия рибен проход, който не става за нищо, се изпускат в реката не повече от 40л/с, което е много по-малко от определеното водно количество в разрешителното. Във взетата водна проба след водохващането за МЗБ не беше открит живот. А реката над водохващането на ВЕЦ-а си е все така жива и студентите видяха какво е истинска река. Видяха и огромните насипи с материал, изваден с багери от задбаражното езеро – огромно количество тиня и пясък, които си седят натрупани в имоти около пътя за село Дивчовото.

Нищо не се е променило в работата на тази централа.
Престъпление в условията на рецидив!

ВЕЦ Черни Вит
С направеното посещение можете да се запознаете от снимките и видео материалите, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0325-dam/2022-12-04
Координатите на водохващането са: 42.843416,24.186277 (https://goo.gl/maps/LbBwdF4CVo2ajeCd9)
Посещението е при ниско ниво на водата в реката. Поредното посещение и за пореден път реката я няма. След водохващането се изпускат от порядъка 30тина л/с, осигуряващи се през неуплътнени отвори в саваците. Това е поне 10 пъти по-малко от минималното, определено с разрешителното. Наносите, изпуснати от разположения нагоре ВЕЦ Сироко месец по-рано са се придвижили и сега са погребали река Черни вит след водохващането за ВЕЦ Черни вит. Локвите, които наблюдавахме в пресъхналото корито преди месец са запълнени с пясък и вече няма и локви, няма го и последния останал живот в тях.

Тази ВЕЦ устойчиво убива река Черни вит при всяко наше посещение!

ВЕЦ Румянцево на река Златна Панега

С направеното посещение можете да се запознаете от снимките и видео материалите, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0253-dam/2022-12-04

Координатите на водохващането са: 43.114980,24.150794 (https://goo.gl/maps/FaYQ9zY3CcCuJ1Wb8)

Нашата целева обиколка със студентите завърши на водохващането на ВЕЦ Румянцево. Там се надявахме да демонстрираме работа с хидравлично витло, тъй като преди сме се справяли с премерването в новоизградения рибен проход. За съжаление, нямаше и помен от онези 70л/с, които измерихме преди 3 години, нищо че трябва да са 360л/с по разрешително и 1400л/с според ЗВ, но това е подробност.  Посещението е при маловодие. В реката след водохващането се изпускаха 5 капки вода, много под 1л/с. Докато се мотахме на място, 20 минути след това реката напълно пресъхна. Коритото е напълно обрасло с дървесна и храстовидна растителност. Като цяло водохващането изглежда изключително неподдържан. За наше огромно съжаление не можахме да си намокрим хидравличното витло. Студентите обаче видяха с очите си как реката просто спря да тече!!!

За наблюдаваното на река Панега подадохме веднага сигнал на Зелен телефон на БДДР, които днес ни информираха, че отиват на проверка. Какъв ще е резултата, тепърва ще научим. До тук е много на николко за нас.

Престъпление в условията на рецидив, показващо пълния крах на правовата държава! Ето тук сме разказали и малко повече по темата с ВЕЦ Румянцево: https://balkanka.bg

Моля от БДДР и РИОСВ да ни изпратят входящ номер. За всички останали, информацията е изпратена за информираност или за предприемане на допълнителни действия в рамките на тяхната компетентност.

Прилагаме няколко обобщаващи снимки за този, който не иска да разглежда линковете. 

Считаме, че разрешителните на тези 3 централи трябваше отдавна да са отнети, а реката освободена, тъй като те нямат никакво намерение да спазват условията по издадените разрешителни, както и правилата разписани в приложимите закони.

Поздрави,
Иван Пандъков                                                                         
Председател на Сдружение „Балканка“

Подобни публикации